MIND wijst op mogelijk verlies van zeggenschap bij wijziging Wkkgz

MIND is tegen de aanpassing van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen (Wkkgz), omdat de voorgestelde wijzigingen de zeggenschap van patiënten en het recht op privacy en bescherming van (bijzondere) persoonsgegevens zou aantasten. Ook gaat de wetswijziging ten koste van het beroepsgeheim, meldt MIND. 

Als de Wkkgz niet wordt aangepast, neemt de kwaliteitsregistratie toe. Zorgprofessionals zullen hierdoor meer tijd kwijt zijn aan administratie. Door de wetswijziging, moet deze administratiedruk juist afnemen. Ook is de overheid bang dat datasets straks niet meer representatief zijn als mensen bezwaar maken op het delen van hun gegevens. Daarom wil het de wet aanpassen. MIND vind niet dat deze argumenten opwegen tegen het belang van zeggenschap van cliënten over hun medische en persoonlijke gegevens. Want dit was juist het doel van de Wkkgz in 2016: het versterken van de positie van patiënten en cliënten. MIND snapt het belang van informatie voor de kwaliteit van zorg, maar wel dreigen er onbedoelde neveneffecten als de wet wordt gewijzigd. Juist voor mensen met psychische problematiek.

Geen toestemming meer nodig

Volgens de wetswijziging is het nodig om te beschikken over gegevens als aandoening, ziekte, zorgtype of complicatie, of combinaties daarvan. En voor de kwaliteitsregistratie is het dan niet meer nodig om toestemming te vragen aan de cliënt. Voor cliënten in de ggz is dit zeer persoonlijk, gevoelig en vertrouwelijk, aldus MIND. Als er inbreuk wordt gemaakt op de vertrouwelijkheid tussen behandelaar en cliënt, kan iemand ervoor kiezen om zijn verhaal niet meer open en bloot te delen. Met ernstige gevolgen voor de behandelrelatie van dien. MIND hoopt dat de wetgever terughoudend blijft met het maken van uitzonderingen op het beroepsgeheim en dat het principe ‘informed consent’ in stand blijft.

Stigmatisering

De organisatie pleit voor bescherming van gegevens zolang het risico op stigmatisering bestaat. Daarom luidt de oproep aan de overheid ook: heb oog voor de burger bij het opvragen en delen van data en bescherm het recht op zeggenschap en het beroepsgeheim.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky