'Zorgverzekeraars schenden mensenrechten door lange wachttijden ggz'

Psychiatrisch patiënten, familieleden en zorgverleners hebben zich verenigd in stichting ‘Recht op GGZ’ om de Nederlandse Staat en zorgverzekeraars mogelijk voor de rechter te dagen. Volgens de stichting kopen verzekeraars te weinig ggz in, waardoor ze niet voldoen aan hun zorgplicht. De overheid is schuldig aan de lange wachtlijsten in de ggz omdat het onvoldoende geld beschikbaar stelt. Dit meldt NOS. 

De klacht van de stichting, voorheen Red de GGZ, is dat de lange wachtlijsten niet meer aanvaardbaar zijn en hierdoor mensenrechten van psychiatrische patiënten geschonden worden. Hun recht op toegang tot de gezondheidszorg wordt hen ontzegd. Ongeveer 78.000 patiënten stonden eind vorig jaar op een wachtplek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ruim de helft van hen krijgt niet binnen de verantwoorde normen hulp. Vaak gaat het om de meest kwetsbare groep patiënten die kampt met onder meer trauma en ernstige depressies.

Omzetplafond

Volgens psychiater Manon Kleijweg van de stichting ‘Recht op GGZ’ komen de wachtlijsten door de grote hoeveelheid niet-gecontracteerde zorgverleners in de sector en de omzetplafonds die ggz-instellingen opgelegd krijgen.  “Soms horen behandelaars al in mei van de werkgever dat zij de rest van het jaar geen nieuwe patiënten meer mogen aannemen van een bepaalde verzekeraar omdat dat plafond in zicht is”, zegt Kleijweg. Vervolgens vinden er meerdere keren per jaar onderhandelingen plaats voor meer geld, maar dat neemt veel tijd in beslag.

De stichting hoopt een collectieve rechtszaak te voorkomen, maar als de huidige inspanningen – zoals demonstraties, petities en gesprekken – te weinig opleveren, komt de zaak mogelijk eind 2024 al voor de rechter.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky