Wereld Niet Roken Dag: psychiaters roepen op tot rookvrije ggz

Wereldwijd zetten organisaties zich ieder jaar op 31 mei in voor een rookvrije wereld. Het is namelijk Wereld Niet Roken Dag. In Nederland geldt sinds 2018 het Nationaal Preventieakkoord, waarin ook de ambitie is gesteld om psychiatrische afdelingen per 2025 compleet rookvrij te hebben. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) steunt de ambitie voor een rookvrije ggz. Dit meldt de NVvP.

Gemiddeld roken psychiatrische patiënten twee tot vier keer vaker dan anderen in Nederland. Zij hebben een lagere levensverwachting van 10 tot 15 jaar en een tien keer hoger risico op sterfte door COPD dan de algemene bevolking. Een rookvrije geestelijke gezondheidszorg is echter niet makkelijk te bereiken. Een niet-roken-bordje is niet voldoende. Het is volgens NVvP-psychiater Albert Batalla belangrijk om iedereen goed voor te bereiden op een rookvrije afdeling.

Gedwongen opname

En dan is er ook nog de ingewikkelde kwestie van het stoppen met roken voor mensen die gedwongen zijn opgenomen. De vraag is of dat wel mag. Ook voeren klinieken op dit moment verschillend beleid, waardoor er op de ene afdeling wel gerookt mag worden en op de andere niet. “Maar ons streven om de zorg rookvrij te maken, juist ook bij ggz-patiënten die gemiddeld meer roken en een kortere levensverwachting hebben, blijft overeind”, aldus Batalla.

Leidraad

In 2022 heeft zijn afdeling Verslavingspsychiatrie de leidraad ‘Rookvrije ggz in de context van verplichte zorg’ ontwikkeld. De leidraad helpt instelling hun omgeving rookvrije te maken met praktische tips. Goede voorbereiding is de sleutel. Volgens Batalla blijkt uit onderzoek dat een goede voorbereiding niet leidt tot meer agressie bij druk om niet meer te roken. Daarom roept hij ook op om samen de ggz rookvrij te maken.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky