Kamer neemt belangrijke moties ggz aan: MIND is verheugd en opgelucht

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 4 juni 2024 twee belangrijke moties aangenomen: een helpt zelfregie- en herstelorganisaties voortbestaan en de ander waarborgt de privacy van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Belangenorganisatie MIND is opgelucht dat de moties erdoor zijn gekomen. Dit meldt MIND. 

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA had een motie ingediend om ervoor te zorgen dat ambitie voor een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten in 2025 gehaald wordt en dat zelfregie- en herstelorganisaties en steunpunten structureel gefinancierd worden. Door de aangenomen motie kunnen deze organisaties blijven bestaan. Mensen met psychische klachten kunnen straks in hun eigen omgeving aan hun herstel werken.

NZa moet HONOS+-data vernietigen

Kamerleden Westerveld (GL-PvdA) en Agnes Joseph van Nieuw Sociaal Contract (NSC) hadden een motie ingediend die de overheid verzoekt om ervoor te zorgen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de verzamelde HONOS+-gegevens vernietigt en niet opnieuw HONOS+-vragenlijsten de deur uit doet. De NZa moet voortaan alleen gebruikmaken van geaggregeerde data zonder persoonsgegevens. “MIND is opgelucht met dit besluit. Sinds de start van de verzameling in juli 2022 hebben we ervoor gepleit om patiënten en naasten zeggenschap te geven over de gegevensdeling. MIND vindt dat mensen altijd de regie moeten houden over hun gegevens en dus toestemming moeten worden gevraagd om deze te delen.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky