Rokers doen stoppogingen na accijnsverhoging, maar kopen ook vaker in buitenland

Na de accijnsverhoging op tabaksproducten in 2023, deed 28 procent van de rokers een stoppoging en is 10 procent daadwerkelijk gestopt met roken. Bijna 20 procent van de rokers is hierdoor minder gaan roken. Tegelijkertijd is het aantal mensen dat tabaksproducten uit het buitenland haalt, wel toegenomen. Dit meldt het RIVM dat het effect van de accijnsverhoging onderzocht. Beleidsmakers adviseren om accijns om tabak regelmatig te blijven verhogen.

De belangrijkste reden om te stoppen met roken is nog altijd de gezondheid. Maar meer dan de helft van de rokers die weleens een poging heeft gewaagd of helemaal is gestopt, zegt dat de alsmaar duurder wordende sigaretten ook een rol speelden bij een stoppoging.

Mensen die probeerden te stoppen, hadden dit voornemen al voordat de accijnsverhoging in 2023 inging. Zij rookten vaak minder lang en kregen veel steun vanuit hun omgeving om de sigaretten links te laten liggen.

Buitenland

Tegelijkertijd zijn meer mensen naar het buitenland gegaan om daar tabaksproducten te kopen. In Duitsland en België zijn sigaretten bijvoorbeeld flink goedkoper. En dit waren niet alleen rokers uit grensgebieden, ook mensen die verder weg woonden gingen de grens over voor hun tabak. Na de accijnsverhoging zijn ongeveer 11 procent meer rookwaren in het buitenland gekocht.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky