Verscherpt toezicht op jeugdhulpaanbieder het Robertshuis beëindigd

Het verscherpt toezicht op het Robertshuis is beëindigd. De afgelopen zes maanden moest de jeugdhulpaanbieder een aantal verbeteringen doorvoeren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en een aantal zijn ook doorgevoerd. Daarom is het verscherpt toezicht stopgezet, maar blijft de IGJ de organisatie wel volgen om ervoor te zorgen dat de overige verbetermaatregelen ook plaatsvinden. Dit meldt de inspectie. 

Het Robertshuis is een ouderinitiatief voor kinderen die niet in de reguliere zorg terechtkunnen of er zijn vastgelopen, en is gespecialiseerd in ABA, DTT, PRT, zindelijkheidstrainingen, re-integratie richting onderwijs en sensorische integratie die verweven zijn in de behandeling. Hulpverleners werkten echter niet methodisch genoeg en hielden de cliëntdossiers bijvoorbeeld onvoldoende bij. Ook waren hulpverleners niet altijd deskundig en reflecteerden zij niet op hun eigen handelen en het handelen van collega’s. Op deze vlakken heeft het Robertshuis inmiddels verbeteren doorgevoerd.

Wet zorg en dwang

Maar er zijn ook nog een aantal verbeterpunten, met name in de toepassing van dwang. De jeugdhulpaanbieder is nu geregistreerd als zorgverlener die gedwongen zorg verleent volgens de Wet zorg en dwang (Wzd). Het is daarbij de bedoeling dat een instelling altijd alternatieven zoekt voor het inzetten van dwang. En als er dan toch dwangzorg plaatsvindt, dat zorgverleners volgens bepaalde stappen handelen. Volgens de IGJ heeft het Robertshuis deze werkwijze niet genoeg geïmplementeerd. Ook zijn er zorgen over het bestuur en of dit de maatschappelijke doelstelling en het belang van de jongeren wel centraal stelt. Wel zijn er nieuwe leden aan de raad van toezicht toegevoegd, waarin de inspectie vertrouwen heeft.

Meer verbeteringen nodig

Omdat het Robertshuis heeft aangetoond verbeteringen te kunnen doorvoeren is, komt er een einde aan het verscherpt toezicht. Wel verwacht de IGJ dat de instelling verder gaat met het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van zorg en dwang. Hiervoor heeft de organisatie nog drie maanden de tijd gekregen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky