Normal_teenage-girl-talking-to-psychologist-2023-11-27-04-55-48-utc

Deze zomer richt de gemeente Hoorn de schijnwerpers op een stille maar urgente crisis: zelfdoding onder jongeren. Van 15 juli tot 29 juli staat in het Noorderplantsoen tegenover station Hoorn een uniek kunstproject, met als doel het taboe rondom zelfdoding te doorbreken en bewustwording te vergroten. De campagne 'Laat #stillestrijd niet stil blijven' wordt georganiseerd in samenwerking met kunstenaar SAZZA van het Power of Art House, 113 Zelfmoordpreventie, GGZ en GGD. Dit meldt het Hoorns Dagblad en de Gemeente Hoorn.

Zelfdoding is momenteel de grootste doodsoorzaak onder jongeren onder de 30 jaar in Nederland. Elke maand overlijden gemiddeld 24 jongeren door zelfdoding. Daarnaast vormen middelbare mannen de grootste risicogroep, met 40% van de suïcidegevallen in deze groep. Gemeente Hoorn wil in de zomer van 2024 extra aandacht besteden aan deze problematiek, met een focus op jongeren en middelbare mannen als tweede doelgroep.

#stillestrijd: Kunst als aanjager voor verandering

Het kunstproject #stillestrijd van SAZZA, Power of Art House, dat van 15 juli tot 29 juli in Hoorn te zien zal zijn, speelt een centrale rol in de aandachtsweek. Het kunstwerk dient als een ontmoetingsplaats waar dialoog en openheid centraal staan. Bezoekers worden aangemoedigd om met elkaar in gesprek te gaan over mentale gezondheid en zelfdoding, en zo de stilte te doorbreken.

Bijeenkomst: 'Laat de #stillestrijd niet stil blijven'

Op 18 juli, tijdens het hoogtepunt van de aandachtsweek, vindt de bijeenkomst 'Laat de #stillestrijd niet stil blijven' plaats bij het kunstwerk in het Noorderplantsoen. Deze avond omvat muziek, betekenisvolle gesprekken, en een laagdrempelige sfeer om openlijk te praten over mentale gezondheid en suïcidepreventie. Wethouder Marjon van der Ven opent de avond om 19.30 uur, waarna kunstenaar Jort Faber de bezoekers meeneemt in zijn verhaal. Met optredens van Lucas Nicolas & Tjesse Hoebe, en de aanwezigheid van 113 Zelfmoordpreventie om advies en ondersteuning te bieden, wordt een omgeving gecreëerd waarin iedereen zich gehoord en gesteund kan voelen.

Gemeente Hoorn roept op tot actie

Wethouder Marjon van der Ven benadrukt het belang van deze campagne: "Waakzaamheid en open gesprekken kunnen levens redden. Wij willen met dit initiatief zorgen voor meer openheid en begrip rondom mentale klachten, vooral onder jongeren."

Gemeente Hoorn nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de aandachtsweek en samen de stilte te doorbreken. Laten we samen een verschil maken en levens redden. Laat die stille strijd niet stil blijven!

Denk je aan zelfmoord? Bel 24/7 gratis en anoniem met 0800-0113 of chat op 113.nl.

Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer