Normal_hamburgers

Het succes van leefstijlinterventies die op school worden aangeboden aan kinderen hangt af van de mate waarin ouders betrokken worden. De interventies slagen eerder eerder als de kinderen thuis dezelfde boodschap krijgen als op school, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Op veel scholen wordt aandacht besteed aan het nut van bewegen en gezonde voeding. Bij ongeveer de helft van die scholen worden ook de ouders bij de actie betrokken. Hoewel nog onduidelijk is welk deel van de ouderbetrokkenheid precies leidt tot het succesvol effect op de leefstijl van de kinderen, is wel duidelijk dat met diezelfde betrokkenheid de leefstijllessen op school eerder slagen. 
 
Volgens de onderzoekers is het beter om ouders op een interactieve manier bij de interventies te betrekken dan hen bijvoorbeeld via een folder te informeren. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het tonen van een toneelstuk met voor ouders herkenbare situaties. 
 
Lees hier het gehele rapport over ouderbetrokkenheid.