Logo_kinderombudsman

De Kinderombudsman wil dat familiezaken waarbij kinderen zijn betrokken alleen mogen worden behandeld door gespecialiseerde advocaten die een kindvriendelijke werkwijze hanteren. Zo'n advocaat moet ervoor zorgen dat het kind gezien en gehoord wordt en dat ouders de belangen van hun kinderen niet uit het oog verliezen. De Kinderombudsman roept in zijn rapport Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur advocaten op om altijd een kindvriendelijke werkwijze te hanteren. Dat meldt de Kinderombudsman.

Steeds meer kinderen krijgen te maken met de scheiding van hun ouders. Jaarlijks gaat het om circa 70.000 kinderen. Ook het aantal vechtscheidingen stijgt aanzienlijk. 20 procent van de scheidingen kan gekarakteriseerd worden als een vechtscheiding, zo blijkt uit onderzoek van TNS NIPO. De Kinderombudsman heeft in de afgelopen anderhalf jaar onderzoek gedaan naar de rol van de advocaten als preventieve schakel bij vechtscheidingen. Veel experts, waaronder advocaten, rechters, gedragsdeskundigen en wetenschappers, maar ook driehonderd kinderen werkten mee aan dit grote onderzoek.

De advocaat is volgens de Kinderombudsman een belangrijke schakel in het scheidingsproces en kan een voorname rol spelen voor kinderen die in de knel zitten tussen hun vechtende ouders. De Kinderombudsman pleit voor een kindvriendelijke werkwijze in de advocatuur en om te luisteren naar de wens van jongeren die te maken hebben gehad met een scheiding en te onderzoeken in hoeverre een gezinsadvocaat haalbaar is.

De Kinderombudsman adviseert de overheid om een kindvriendelijke werkwijze te stimuleren door alleen gespecialiseerde advocaten, die deze werkwijze hanteren, te financieren. Prikkels om op tegenspraak te procederen dienen zoveel mogelijk te worden weggenomen. Niet het voeren van meer procedures moet lonen, maar het bereiken van een overeenstemming, zowel voor de ouder als voor de advocaat. Ook adviseert hij de Nederlandse Orde van Advocaten om in de gedragsregels op te nemen dat advocaten de belangen van de betrokken kinderen uitdrukkelijk in hun rechtsbijstand moeten meenemen. Op deze manier wordt voorkomen dat de advocaat van de ene ouder een kindvriendelijke werkwijze hanteert en de advocaat van de andere ouder niet.

Tegelijkertijd zou ook de wijze waarop in Nederland de scheidingsprocedures gevoerd worden onder de loep moeten worden genomen: de twee-partijen-procedure met de duidelijke bezwaren voor kinderen, hun ouders, hun omgeving, de advocatuur en de rechterlijke macht.

©Nationale Zorggids