'Spreidingswet moet aangenomen worden in belang van asielkinderen'

Kinderombudsman Margrite Kalverboer roept de Eerste Kamer op om de situatie van kinderen zwaar te laten meewegen bij de behandeling van de spreidingswet, deze maandag en dinsdag. "De situatie van kinderen in de asielopvang is uitzichtloos en mensonterend", schrijft ze in een brief aan de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moet leiden tot een betere verdeling van asielzoekers over het land. Desnoods moeten gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te nemen, als het aan Van der Burg ligt.

"Het ontwikkelingsbelang van de kinderen die in de asielopvang verblijven wordt ernstig geschaad. Hoewel de spreidingswet niet ideaal voor kinderen is, verwacht ik dat de kinderrechten beter gewaarborgd zullen zijn mét invoering van deze wet, dan zonder", aldus de Kinderombudsman.

Kinderen op onveilige plek

Kalverboer wijst erop dat er nog steeds duizenden kinderen op (crisis)noodopvanglocaties verblijven. Volgens haar zijn de woonomstandigheden daar ernstig onder de maat en is er sprake van onrust en geweld. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van kinderen, betoogt zij. "Ze wonen op een onveilige plek en dat heeft lichamelijke en emotionele gevolgen. Kinderen drinken bijvoorbeeld heel weinig om niet naar vieze toiletten te hoeven. Of ze durven niet meer tegen hun ouders te zeggen wat er met hen aan de hand is, omdat die al zoveel zorgen hebben. Het leven van deze kinderen is stil komen te staan."

"Als land moeten we zorgen voor opvang waar alle kinderen in alle opzichten veilig zijn. Waar ze - samen met hun ouders - op een zo normaal mogelijke manier kunnen leven. Naar school kunnen gaan en vrienden kunnen maken. Oftewel, waar ze gezond en veilig kunnen opgroeien zoals het VN-kinderrechtenverdrag ook voorschrijft", stelt de Kinderombudsman.

VluchtelingenWerk

Eerder deed VluchtelingenWerk Nederland ook al een klemmend beroep op de Senaat om de spreidingswet aan te nemen.

Door: ANP