Normal_jeugdzorg546

Defence for Children wil dat minderjarigen in de jeugdzorg zo min mogelijk te maken krijgen met vrijheidsbeperkende maatregelen. Niet alleen is het gebruik van deze maatregelen op vrijwillige basis (zonder rechterlijke machtiging) onaanvaardbaar, ook is het in strijd met de Jeugdwet en het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat meldt Defence for Children.

Vorige week erkende staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer dat minderjarigen in open en gesloten inrichtingen soms onterecht te maken krijgen met vrijheidsbeperkende maatregelen en dwangmiddelen. Ook blijkt er tussen gesloten instellingen geen eenduidig inzicht te zijn over het verlenen van ‘verantwoorde hulp’. Inspectie Jeugdzorg heeft een onderzoek uitgevoerd onder deze instellingen, waaruit bleek dat meerder instellingen hun werkwijze moeten aanpassen. Meer hierover wordt medio augustus bekendgemaakt door de inspectie zelf.

Indien een jeugdzorginstelling gebruik wil maken van dwangmiddelen moet dat van tevoren altijd getoetst worden door de rechter. Daarbij dient regelmatige monitoring en evaluatie door de overheid en zorginstelling zelf plaats te vinden, vindt Defence for Children. “Instellingen dienen daarbij regelmatig te onderzoeken welke mogelijkheden en alternatieven er zijn om de toepassing van afzonderingsmaatregelen en andere dwangmaatregelen te laten afnemen”, pleit de kinderrechtenorganisatie op zijn website.

Door: Redactie Nationale Zorggids