Normal_gehoor_concert_gehoorbescherming_oordoppen_koptelefoon

Bijna één op de zeven kinderen tussen de 9 en 11 jaar van bevolkingsonderzoek Generation R lijdt aan gehoorschade door lawaai. Zij hebben ook vaker dan leeftijdsgenootjes last van harde geluiden of oorsuizen. Van alle tienjarigen in de studie gebruikt 40 procent draagbare muziekspelers. De onderzoekers kunnen op basis van deze studie niet aantonen dat de kinderen gehoorschade hebben door gebruik van muziekspelers. Wel tonen zij aan dat kinderen die muziekspelers gebruiken een drie keer hoger risico hebben op gehoorschade door lawaai. Dat meldt Erasmus MC. 

Gehoorverlies is wereldwijd een groot gezondheidsprobleem met zowel fysieke hinder voor de patiënt als forse kosten voor de maatschappij. Op jonge leeftijd kan het kinderen belemmeren in hun ontwikkeling en dit kan bijvoorbeeld leiden tot minder goede prestaties op school. Gehoorverlies is vaak onomkeerbaar, vroege gehoorschade kan zich blijven opstapelen.

“Ruim 3.000 kinderen van bevolkingsonderzoek Generation R kregen een uitgebreide gehoortest. In totaal heeft veertien procent een vorm van lawaaischade. Dit kan zowel gehoorverlies in de hoge tonen zijn, als een dip in het audiogram. In totaal geeft ruim elf procent van de kinderen zelf aan last te hebben van harde geluiden, vervorming van geluid of oorsuizen”, zegt onderzoeker Carlijn le Clercq

KNO-arts en hoofdonderzoeker Marc van der Schroeff: “We gaan ervan uit dat de lawaaibelasting bij deze kinderen in de aankomende jaren zal toenemen, bijvoorbeeld door evenementen die zij gaan bezoeken. Dit kan leiden tot een opeenstapeling van schade met klachten van slechthorendheid, oorsuizen en dergelijke als gevolg, levenslang. Omdat dit een onderzoek is waarbij wij de kinderen alleen observeren, kunnen wij niet zeggen dat muziekspelers verantwoordelijk zijn voor de gevonden gehoorverliezen. Daarvoor is uitgebreid vervolgonderzoek nodig.”

Door: Redactie Nationale Zorggids