Normal_geweld_mishandeling__kind__agressie

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer stond gisteren in de Tweede Kamer om haar zegje te doen over geweld in de jeugdzorg. Om geweld zo veel mogelijk te voorkomen, moet het belang van kinderen bij alle besluiten voorop staan en het klimaat van vertrouwen en veiligheid in instellingen versterkt worden. Dit meldt huiselijkgeweld.nl. 

Uit onderzoek van de commissie De Winter blijkt dat kinderen van 1945 tot nu in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen onvoldoende zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld.

Veel geweld niet zichtbaar 

De Kinderombudsvrouw pleit voor het opvolgen van de aanbevelingen van commissie De Winter: “Veel geweld wordt niet zichtbaar. Er is een klimaat van vertrouwen en veiligheid nodig om het aantal meldingen omhoog te krijgen en het aantal geweldservaringen te verminderen. Opvolging van de aanbevelingen van de commissie zullen hieraan een positieve bijdrage leveren.”

Kalverboer stelt dat uithuisplaatsing van kinderen zoveel mogelijk voorkomen moet worden. “Dit beteketn dat we veel meer aan preventie moeten doen. En veel beter moeten vaststellen wat een kind werkelijk nodig heeft om zich in zijn kindertijd en jeugd goed te kunnen ontwikkelen.” Als uithuisplaatsing in het belang van het kind écht nodig is, moet de zorg en behandeling van hoge kwaliteit zijn, het leefklimaat goed en veilig, de groep zo klein mogelijk en dient de plaatsing zo kort mogelijk te duren.

Belang van het kind

De Kinderombudsvrouw pleit ervoor dat het ontwikkelingsbelang van het kind bij alle besluiten voorop staat: "We ontvangen nog te vaak signalen dat andere belangen – zoals belangen van instellingen of gemeenten- soms zwaarder lijken te wegen. Hierdoor worden er besluiten genomen die niet het beste zijn voor het kind." Ook roept ze op tot échte aandacht voor kinderen en jongeren: "Blijf voortdurend met ze praten over wat zij nodig hebben om veilig te zijn en te blijven."

Door: Nationale Zorggids