Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

Naar verwachting zal de nieuwe wet ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015’ zorgen voor flink minder jeugdzorgaanbieders. Omdat er met de nieuwe wet een einde komt aan de aanbestedingsplicht, zullen veel gemeente hun contract met jeugdzorgaanbieders beëindigen, denkt zorginkoop-onderzoeker Niels Uenk. Dit meldt Skipr.  

Op dit moment voeren de gemeenten de Jeugdwet en Wmo uit door het sluiten van contracten met aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten moeten in de aanbestedingsprocedures van deze contracten nu nog kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. In de praktijk betekent dit dat gemeenten offertes moeten opvragen en beoordelen.

Afscheid nemen

“Gemeenten die nu volgens het open house principe werken, zullen vermoedelijk afscheid nemen van een flink aantal gecontracteerde jeugdzorgaanbieders”, voorspelt Uenk. De gesprekken tussen aanbieder en gemeente zullen in de toekomst minder gaan over plannen van aanpak in offertes.

Het gevolg van het uitgedunde jeugdzorglandschap is wel dat cliënten minder keuze hebben, maar de onderzoeker denkt dat het wellicht goed is voor de kwaliteit om het aantal aanbieders terug te dringen.

Door: Nationale Zorggids