Aandacht bij klanten
En dan heb je ineens een klacht. Dat gaat je aan het hart, als zorgverlener. Zeker als je als zzp'er werkt of een Kleinschalige zorgvoorziening runt. Je bent immers hartstikke betrokken bij je cliënten, maar ook bij de reputatie van de organisatie. Wat nu? Hoe los je dit op? 
De sleutel zit in twee begrippen: regel de klachtenprocedure en aandacht!

Het is helaas geen vreemde situatie, een klacht. Sterker nog, jaarlijks stijgt het aantal klachten flink. Dat is vermoedelijk te danken aan de bekendheid van de mogelijkheid een klacht laagdrempelig in te dienen en te kunnen laten behandelen volgens wettelijk bepaalde procedures.
 

Regel de klachtenprocedure
Er zijn verschillende klachtenprocedures in de zorg, zoals de Wkkgz, de klachtenprocedure Jeugdzorg, WMO en de Wzd. 

Als zorgverlener ben je verantwoordelijk voor de juiste behandeling van de klacht en de klager toegang te bieden naar bijvoorbeeld een onafhankelijke klachtenfunctionaris, een erkende Geschilleninstantie of de juiste klachtencommissie. 

Het is mogelijk om dit op één plek goed geregeld te hebben, bij Klachtenportaal Zorg
 

Aandacht
Ga een dialoog aan, want de klager heeft de behoefte aan gehoord worden. Want waar gaat het nou om in de basis? We zijn ervan overtuigd dat áls er onvrede is bij de patiënt, je dit het beste kunt oplossen door aandacht te hebben voor zijn verhaal. Door te luisteren, door te praten, vooral door een dialoog aan te gaan. 

Een klachtenfunctionaris helpt bij dit proces. We zijn er louter om jou en de client te ondersteunen in het begrijpen en verstaan van elkaar en zo te komen tot een oplossing. Dat werkt. 92% van de klachten wordt naar tevredenheid opgelost, zonder dat er een klachten- en geschillencommissie aan te pas komt.

Door aan te sluiten bij Klachtenportaal Zorg weet je zeker dat je een klachtenregeling hebt die voldoet aan de eisen gesteld in de Wkkgz, Klachtenregeling Jeugdzorg, WMO.

Wanneer jij open staat om te luisteren naar de cliënt, doen wij er alles aan om jullie in dit emotionele proces op onafhankelijke wijze te begeleiden. Kunnen wij jou helpen bij Klachtenportaal Zorg?

Voel je vrij om contact op te nemen.