Zorg & Dwang

Vanaf 1 januari 2021 wordt het voor zorgaanbieders en zorgverleners volgens de nieuwe Wet zorg en dwang verplicht een Wzd-klachtenregeling en Wzd-klachtencommissie te bieden aan hun cliënten. In dit artikel word je snel bijgepraat: wat houdt deze nieuwe wet precies in en hoe kun jij als zorgverlener aan deze verplichting voldoen?

Wat regelt de Wet Zorg en Dwang?

De Wet zorg en dwang (Wzd) is van toepassing op onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Onvrijwillige zorg wordt omschreven als ‘zorg waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet’. Daarbij maakt het niet uit of de cliënt wilsbekwaam is of niet. Het uitgangspunt is dat onvrijwillige zorg zo veel mogelijk moet worden voorkomen. De zorgverlening aan cliënten moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Onvrijwillige zorg wordt alleen toegepast als het niet anders kan. De Wzd is van toepassing op zorg in instellingen, maar ook in de thuissituatie (ambulant) en in kleinschalige woonvormen. 

Uw klachtenregelingen onder één dak

Naast de nieuwe Wzd zijn er nog meer klachtenprocedures in de zorg, zoals de Wkkgz, de klachtenprocedure Jeugdzorg en WMO. Welke van deze van toepassing is, ligt aan het type zorg dat je biedt. Als zorgverlener ben je verantwoordelijk voor de juiste behandeling van de klacht en de klager toegang te bieden naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris, een erkende geschilleninstantie of de juiste klachtencommissie. Het is verplicht om dit georganiseerd te hebben, ook als je zorg verleent als zzp’er. Verstandig dus om even meteen goed te regelen. Klachtenportaal Zorg biedt deze klachtenprocedures en heeft per 1 januari 2021 ook een klachtenregeling Wzd. De Wzd klachtenregeling is een aanvullende dienst en kan alleen worden afgenomen in combinatie met een van de andere klachtenregelingen.

Bij Klachtenportaal Zorg heb je als zorgaanbieder alles onder één dak goed geregeld en cliënten kunnen op die manier ook op één plek terecht met een klacht, zonder zelf te moeten beoordelen in welke procedure de klacht thuishoort. Door aan te sluiten bij Klachtenportaal Zorg weet je zeker dat je een klachtenregeling hebt die voldoet aan de eisen gesteld in de Wkkgz, Klachtenregeling Jeugdzorg, WMO en Wzd.

Heb je vragen over de klachtenregelingen bij Klachtenportaal Zorg? Neem contact met ons op, wij beantwoorden je vragen graag!