'Geen leeftijdsgrens bij zorg voor jongere'

Jongeren die vanwege de leeftijdsgrens van 18 moeten verhuizen uit een jeugdzorginstelling, ervaren vaak problemen. Dat blijkt uit onderzoek van Het Vergeten Kind. De stichting roept daarom op om de leeftijdsgrens los te laten bij de zorg voor jongeren. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut. 

Uit huis geplaatste jongeren moeten, als ze eenmaal 18 zijn, verhuizen en voor zichzelf zorgen. Verhuizen zorgde er bij de 176 ondervraagde jongeren voor dat ze zich alleen en angstig voelden. Ook vindt 98 procent dat ze op hun 18e nog niet klaar waren om op eigen benen te staan. Hetzelfde percentage heeft naar eigen zeggen weinig steun uit hun netwerk, geen stabiel inkomen, school of werk, en kan niet zelfstandig wonen.

Regelen van zorg is complex

Het Vergeten Kind sprak ook met 105 hulpverleners. 91 procent vindt het regelen van de zorg voor uit huis geplaatste jongeren complex. Hoewel er mogelijkheden zijn om jeugdzorg te verlengen na de leeftijd van 18 jaar lopen hulpverleners ertegenaan dat iedere gemeente daarvoor andere wensen, regels en eisen hanteren.

De ondervraagde jongeren en hulpverleners willen dat niet de leeftijd, maar de behoefte van een jongere bepaalt of jeugdzorg doorloopt. Of dat jongeren in ieder geval zonder veel papierwerk tot hun 21ste of 23e jeugdhulp krijgen.

Niet iedereen is er klaar voor

"Idealiter bereiden professionals deze jongeren al vroeg voor op hun toekomst, zodat ze later op eigen benen kunnen staan", zegt Iryna Batyreva van het NJi. "Daarbij is het van belang dat professionals jongeren helpen stabiliteit te krijgen op belangrijke leefgebieden en ervoor zorgen dat jongeren blijvende ondersteuning ervaren. Maar het belangrijkste is dat je als professional goed aansluit bij het perspectief, het tempo en de ontwikkeling van de jongere. Niet iedereen is er op zijn 18e klaar voor om op eigen benen te staan."

Aanbod gebrekkig en eenzijdig

"Het lijkt nu of de professionals aan zet zijn, maar het is complexer dan dat. Zij lopen namelijk ook tegen beperkingen aan. Wachtlijsten en capaciteitsproblemen staan maatwerk in de weg. De grote hoeveelheid betrokken partijen die ieder vanuit eigen kaders werken, belemmert het snel organiseren van passende zorg. De mogelijkheden om jongeren vanuit residentiële zorg op weg te helpen naar zelfstandigheid zijn gebrekkig en eenzijdig."

"Ondertussen dragen ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers bij aan kennis over wat werkt in begeleiding van jongeren op weg naar volwassenheid. Het NJi brengt deze kennis samen onder de naam toekomstgericht werken."

Door: Nationale Zorggids