Vrijheidsbeperkende maatregelen bij jeugdhulpverlener Onderwijs Wijzer

Onderwijs Wijzer staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De hulpverlener die jongeren van 4 tot 18 jaar die vastlopen in het onderwijs ondersteunt, vertoont tekortkomingen. Onderwijs Wijzer heeft zeven maanden de tijd om onder meer een einde te maken aan het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen en om medewerkers toe te rusten op de onderwijstaak die zij hebben. Dit meldt IGJ. 

Onderwijs Wijzer had de aandacht van de inspectie al enkele keren in 2022 en een nieuw bezoek volgde op 12 september van dit jaar. Er zijn volgens de IGJ veel tekortkomingen, waarvan een deel vorig jaar ook al bestond. Zo past Onderwijs Wijzer vrijheidsbeperkende maatregelen toe, wat niet mag in de open jeugdhulp. De instelling registreert informatie niet of niet goed en zodoende ontbreken persoonlijke plannen van jongeren met risico’s en doelen. Ook zijn medewerkers niet altijd toegerust op de onderwijstaak die zij hebben. Zij krijgen hiervoor geen scholing en worden hier niet in begeleid. Gezien de problematiek van de jongeren is het noodzakelijk om de eindverantwoordelijkheid van de zorg bij een SKJ-geregistreerde medewerker te leggen, maar dat gebeurt bij Onderwijs Wijzer niet.

Inmiddels heeft de organisatie aangetoond de kwaliteit van de jeugdhulp te willen verbeteren, door onder andere externe deskundigen in te zetten. De inspectie houdt dit nauw in de gaten, gezien de ernst en duur van de tekortkomingen.

Voldoen aan normen voor goede en veilige jeugdhulp

Voor 1 juni 2024 moet Onderwijs Wijzer voldoen aan de normen voor goede en veilige jeugdhulp. Mocht Onderwijs Wijzer daar tegen die tijd niet aan voldoen, kunnen meer maatregelen volgen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky