Laagdrempelige en snelle hulp: dat wil een jongere in de jeugdzorg

Sinds de zomer van 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. Deze moet ervoor zorgen dat jongeren binnen de jeugdzorg minder vaak het slachtoffer worden van lange wachttijden en de forse kosten voor zorg met slechte resultaten, zo valt te lezen in het NRC. Maar wat vinden jongeren eigenlijk zelf van deze agenda?

Kritische jongeren

De mening van jongeren omtrent de Hervormingsagenda Jeugd zijn veelal kritisch. Ze hebben bijvoorbeeld het gevoel dat de overheid doelt op een oplossing waarbij steeds minder mensen om (professionele) hulp gaan vragen. Daarom deed de Nationale Jeugdraad een onderzoek onder tieners en twintigers. De ingevulde vragenlijsten en dialoogsessies leiden uiteindelijk tot een rapport met diverse adviezen voor de overheid en instellingen binnen de jeugdzorg.

Hulp hoeft niet per se van één professional te komen

Wellicht het meest duidelijke advies dat volgt uit het onderzoek van de Nationale Jeugdraad is dat jongeren in de jeugdzorg meer inspraak willen hebben in hun behandeling. Als dit van een professional is, dan willen ze snel geholpen worden en daarbij niet argwanend zijn over de intenties van het zorgpersoneel. Daarbij willen jongeren ook meer autoriteit als het aankomt op hun eigen behandelingstraject, bijvoorbeeld bij het maken een beslissing door de persoon die hen gaat helpen. Volgens hen hoeft het namelijk niet altijd één zorgprofessional binnen een specifiek behandelingsgebied te zijn. Juist door de mogelijkheid tot een second opinion of de implementatie van verschillende disciplines en overige hulpverleners, kan het behandelplan veel effectiever zijn. Zolang het maar snel en op een laagdrempelige manier wordt uitgevoerd.

Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer