Meer jonge mannen zoeken contact met hulplijn na kijken naar kindermisbruik

Steeds meer jonge mannen die naar beelden van kindermisbruik kijken, nemen contact op met de hulplijn van Stop it Now. De organisatie tegen kindermisbruik ziet bijna een verdubbeling van de cijfers. Tot en met eind november van dit jaar namen 1871 mensen contact op met Stop it Now, vorig jaar waren dat er nog 943. Bijna de helft daarvan (46 procent) is jonger dan 26 jaar. De organisatie vindt dit zorgwekkend en begint donderdag een bewustwordingscampagne. Die moet meer jonge mannen aanzetten om hulp te zoeken als ze naar strafbare beelden zoeken of kijken.

Volgens Stop it Now is het stereotype beeld van iemand die naar kinderporno kijkt van "een oudere man op een groezelige zolder", terwijl dat beeld niet altijd terecht is. "Jongeren zijn de meest digitaal vaardige groep en hebben tegenwoordig overal en altijd toegang tot een enorme hoeveelheid porno op het internet", zegt Kelly van den Heuvel van Stop it Now. "Dit zorgt ervoor dat met name jongens steeds jonger beginnen met kijken, dat ze méér kijken en ook vaker extremere beelden zien. Sommigen gaan daarin continu een stapje verder, wat ook kan leiden tot het bekijken van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen."

 Niet altijd bewust

Volgens Van den Heuvel zoeken jonge mannen niet altijd bewust naar beelden van kindermisbruik. "We zien bijvoorbeeld dat jonge mannen misbruikbeelden via app-groepen ontvangen. Maar zelfs al wordt er niet altijd bewust op gezocht: over het algemeen weten plegers echt wel dat ze verkeerd, en zelfs strafbaar, bezig zijn", zegt Van den Heuvel.

Bewustwordingscampagne Stop it Now

Volgens Stop it Now is het daarom belangrijk dat jongeren weten dat ze hulp kunnen zoeken en ergens terechtkunnen. Met een bewustwordingsvideo die vanaf 7 december op YouTube en in de bioscopen te zien is, hoopt Stop it Now dat meer jonge mannen contact op zullen nemen met de organisatie. "Het vergroot de kans dat in de toekomst meer jongeren hulp zoeken voordat bepaald gedrag escaleert. Daarmee kunnen we hopelijk slachtoffers van seksueel kindermisbruik voorkomen", aldus Van den Heuvel.

Door: ANP