Gesloten jeugdzorg past minder vaak vrijheidsbeperkende maatregelen toe

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet dat JeugdzorgPlus-locaties werken aan het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Helaas gaat dit niet overal even goed en lukt het ook niet altijd om jongeren de juiste hulp te bieden. Dit meldt IGJ die alle 15 locaties voor gesloten jeugdzorg bezocht.

Gesloten jeugdzorginstellingen worden in hoog tempo om- en afgebouwd, maar er is geen landelijke regie. En dit baart de inspectie zorgen. Professionals in de JeugdzorgPlus zetten zich in om vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen en passende hulp te bieden, maar de voorwaarden hiervoor zijn niet altijd op orde. Zo worden jongeren en hun ouders bijvoorbeeld niet altijd betrokken bij de signalerings- en behandelplannen en blijft een gesprek na het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen uit. Ook lukt het vaak niet om het aantal verplichte kamermomenten terug te dringen. 

Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

Ook voldoen niet alle JeugdzorgPlus-locaties aan de nieuwe Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp, die per 1 januari 2024 is ingegaan. Hierin staat dat kamerdeuren van jongeren niet meer op slot mogen. Maar omdat er geen nieuw personeel aangenomen kan worden is dat vaak niet mogelijk ’s nachts.

Aan zeven JeugdzorgPlus-locaties is gevraagd om een verbeterplan op te stellen. Als er meer geld nodig is om aan de eis in de nieuwe wet te voldoen, moet dat ook in het plan staan. De IGJ verwacht de plannen voor 1 februari 2024 te ontvangen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky