Tweede Friese gemeente lijdt miljoenenverlies op jeugdzorg

De gemeente Ooststellingwerf stevent af op een verlies van 1,6 miljoen euro op de jeugdzorg. Er werd rekening gehouden met een tekort van 250.000 euro, maar de gemeente gaf hier beduidend meer geld aan uit dan verwacht. Het college van burgemeester en wethouders vindt de forse stijging een reden tot grote zorg. Twee weken geleden maakte Leeuwarden bekent af te stevenen op een tekort van 11 miljoen euro voor 2023. Dit meldt Omrop Fryslân. 

Het college laat normaal pas in de jaarstukken zien dat er sprake is van overschrijdingen, maar vanwege de ernst van de situatie doen ze dat nu eerder. “Deze hoge lasten leggen een groot beslag op de begroting. We zien voor nu geen reden om aan te nemen dat deze lasten op korte termijn lager worden”, aldus een ongeruste gemeente.

Langdurig in de jeugdhulp

Dat eerdere prognoses niet uitkomen, heeft deels te maken met de langdurige jeugzorg die jongeren krijgen. Veel jeugdigen stromen jaarlijks in en maar weinig weer uit. Onderzoek moet nu uitwijzen welke acties de gemeente Ooststellingwerf kan nemen. Daarbij komt ook een berekening van de hoogte van de jeugdhulpasten in dit jaar en de komende jaren. Ook heeft de gemeente een taskforce in het leven geroepen die de jeugdzorgproblematiek inzichtelijk gaat maken. Voor betere prognoses gaat een extern bureau aan de slag.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky