111,5 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van geweld in jeugdzorg

In totaal 22.409 slachtoffers van geweld in de jeugdzorg hebben tot nog toe een financiële tegemoetkoming van 5000 euro gekregen. Daarmee is een bedrag gemoeid van 111,5 miljoen euro, blijkt uit het vrijdag gepubliceerde jaarverslag van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Het fonds voert de regeling uit in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mensen die tussen 5 mei 1945 en 12 juni 2019 als minderjarige slachtoffer waren van "bovenmatig geweld of dwangarbeid tijdens hun verblijf in een pleeggezin, instelling, doven- of blindeninternaat of opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen" konden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming. Deze minderjarigen waren onder verantwoordelijkheid van de overheid geplaatst.

Aantal aanvragen boven verwachting 

Het aantal aanvragen voor de regeling was boven alle verwachtingen, schrijft het Schadefonds in het jaarverslag over 2023. "Het totaal aantal aanvragen is 27.454. Vooraf was een inschatting gemaakt van 2000 aanvragen in totaal."

De meeste aanvragen werden toegekend, enkele duizenden werden afgewezen. Dit jaar wordt nog gewerkt aan het afhandelen van een "enkele aanvraag", geeft het fonds aan in het jaarverslag. Ook loopt er nog een aantal bezwaar- en beroepszaken.

Door: ANP