Jeugdinstelling Hamber geeft tekortkomingen toe: ‘Veel beginnersfouten gemaakt’

Hamber Zorg, een instelling die sinds 2022 dagbesteding en begeleid wonen biedt voor jongeren met psychische problematiek, staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De jeugdzorginstelling erkent de tekortkomingen en zegt het onderzoek serieus te nemen. Dit meldt RTV Utrecht.

In Utrecht en Duivendrecht staan twee woonlocaties van Hamber en in Amersfoort kunnen jongeren terecht voor dagbesteding. Directeur Omar Berkane zegt dat zijn organisatie veel beginnersfouten heeft gemaakt, maar dat het inspectierapport ook is gebaseerd op de periode dat Hamber nog geen jaar bestond.

Niet-opgeleide zorgverleners

De IGJ is onder meer kritisch op het gebrek aan opgeleide zorgverleners en weinig ruimte voor het verbeteren van deskundigheid. Ook blijkt er regelmatig sprake te zijn van vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals camera’s op gangen, verplichte kamertijd en beperkt gebruik van telefoons en laptops. In sommige gevallen mag een jongere niet alleen naar buiten. Ook zou volgens de inspectie een client zijn uitgescholden door een beroepsbegeleider.

Te veel cliënten

Berkane zegt hier niets vanaf te weten, maar erkent wel dat er vlak na de oprichting meer cliënten binnenkwamen dan Hamber aankon. “Dat was niet goed voor onze organisatie. We zijn nu zorgvuldiger met de screening.” Als een cliënt bijvoorbeeld niet binnen de huidige groepsdynamiek past dan komt deze er niet binnen. Ook als geen passende hulp geboden kan worden, neemt Hamber de cliënt niet aan. Tegelijkertijd wil de directeur niet te kritisch selecteren, omdat het om een complexe doelgroep gaat.

Berkane ziet de toekomst in ieder geval positief in en laat weten dat zijn team hard werkt aan alle verbetermaatregelen. Voor 19 juli 2024 moeten alle tekortkomingen zijn opgelost.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky