Visie op jeugdzorg in Amsterdam: minder labels, minder speciale scholen

Jeugdzorgwethouder Marjolein Moorman wil dat de gemeente Amsterdam de jeugdzorg anders benadert. In haar nieuw visie op de jeugdzorg pleit ze voor minder hokjes en labels en minder doorverwijzingen naar speciale scholen. De wethouder denkt dat kinderen zo minder snel als anders of abnormaal worden gezien en dat zij het beste in hun eigen omgeving geholpen kunnen worden. Dit meldt AT5. 

De jeugdzorg in Nederland staat onder grote druk, waardoor de kosten oplopen, de wachtlijsten groeien en de werkdruk onder jeugdzorgwerkers toeneemt. In beleidshervorming ziet Moorman niets. Immers, tot nu toe hebben hervormingen alleen maar geleid tot groeiende wachtlijsten en een nóg meer versnipperd aanbod. Er zijn allerlei voorzieningen, speciale scholen en kinderopvangcentra, én steeds meer gedifferentieerde individuele jeugdhulptrajecten.

Moorman vindt dat kinderen het beste in hun eigen omgeving geholpen kunnen worden. En door een kind met ADHD niet meteen in de molen te stoppen, maar juist hun positieve eigenschappen te benadrukken. “Juist een grote variatie tussen kinderen en de situatie waarin ze opgroeien zou normaal moeten worden gevonden.”

Omslag nodig

Maar dat gebeurt niet zomaar. Daar is een omslag én deskundigheid op scholen en de kinderopvang nodig. Kinderen moeten te allen tijde goed kunnen gedijen op de plekken waar ze vaak komen. En daarom zouden ook speciale scholen minder vaak aan bod moeten komen. Op probleemscholen en in probleemwijken zouden hiervoor wel extra voorzieningen moeten komen, zoals ouder- en kindteams en buurtteams die daar zichtbaar zijn.

Minder jeugdzorgaanbieders in Amsterdam

Moorman wil ook graag het aantal jeugdzorgaanbieders drastisch verlagen. Met de overgebleven instellingen kan dan nauwe samenwerking met de gemeente plaatsvinden zodat zorgtaken doorontwikkeld worden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky