Gemeenteraad Leeuwarden: politiek aan zet voor herinrichting jeugdzorg

De gemeenteraad van Leeuwarden wil dat politiek Den Haag het jeugdzorgstelsel gaat herinrichten. Eerdere pogingen tot efficiëntere jeugdzorg hebben alleen maar geleid tot hogere kosten. Leeuwarden leed vorig jaar 11 miljoen euro verlies op het jeugdzorgbudget: er werd niet 50 miljoen, maar ruim 60 miljoen uitgegeven aan jeugdzorg. Maar op een parlementaire enquête over de jeugdzorg is recentelijk nog een negatief antwoord gekomen vanuit Den Haag. Dit meldt Omrop Fryslân. 

Hoewel niet helemaal duidelijk is waarom Leeuwarden zulke rode cijfers op de jeugdzorg schrijft, zijn er drie mogelijke oorzaken genoemd die hier gezamenlijk toe hebben geleid: hogere loonkosten, meer kinderen in de jeugdzorg en kinderen zaten soms langer dan nodig in de jeugdzorg bij gebrek aan alternatief.

Jeugd Expert Team

Partijen in de Leeuwarder gemeenteraad zijn het niet eens over de exacte oorzaak. De vier coalitiepartijen hopen hier inzicht in te krijgen, de oppositie wil dat Leeuwarden naar de organisatie van de jeugdzorg kijkt. Maar wethouder Nathalie Kramers zegt dat de gemeente al aan de bak is gegaan om de kosten te beteugelen en loopt er ook onderzoek naar het functioneren van onder meer het Jeugd Expert Team (JET), dat in 2020 is opgericht. Vanwege corona kreeg het team meteen al te maken met een flinke tegenslag, omdat deze niet meer bij mensen thuis kon komen.

Taak afstoten

JET ondergaat sinds dit jaar een reorganisatie en volgens Kramers heeft dit al effect. Ze is dan ook van mening dat de genomen weg, de juiste is. “Misschien ergens een taak afstoten, onderzoek doen naar hoe het beter kan en in werking stellen.” Maar als het aan de VVD ligt komt er een extern onderzoek naar het JET en volgens ChristenUnie zouden huisartsenpraktijken zich meer moeten bezighouden met de jeugd. Bijvoorbeeld door meer praktijkondersteuners-jeugd in huis te halen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky