‘Financiële situatie jeugdzorg in Enschede onhoudbaar’

De tekorten op het jeugdzorgbudget in Enschede lopen in 2025 op tot meer dan 18 miljoen euro, waarschuwt wethouder jeugdzorg Harmjan Vedder. Vorig jaar deed één op de zes kinderen een beroep op de jeugdzorg. De wethouder noemt de situatie onhoudbaar en presenteert een uitgebreid pakket aan maatregelen. Op 10 juni besluit de gemeenteraad hierover. Dit meldt RTV Oost.

Volgens Vedder vallen veel kinderen nu nog onder verblijfshulp. Deze kinderen wonen niet thuis en hebben veel intensieve zorg nodig. Niet alle kinderen hebben hier baat bij, zegt de wethouder. Daarom is een belangrijk doel van de maatregelen om ervoor te zorgen dat deze kinderen meer mogelijkheden krijgen om thuis op te groeien. Dit wordt mogelijk gemaakt door onder meer actievere inzet van wijkteams, huisartsen  en jeugdbeschermers en moet voorkomen dat problemen verergeren en verder opstapelen.

Investeren in volgende generatie

Dreigt er een uithuisplaatsing, dan kan een wijkteam een verklarende analyse opstellen en uitzoeken of er alternatieven zijn. Enschede heeft volgens Vedder ook behoefte aan meer pleeggezinnen. “We hebben als stad de enorme taak om het anders te doen met de jeugdzorg. Met dit voorstel kiezen we ervoor te investeren in de volgende generatie”, aldus de wethouder.  De jeugdzorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven voor alle kinderen en jongeren die deze zorg nodig hebben.

Geld van overheid is dringend nodig

Deze maatregelen samen moeten vanaf 2028 leiden tot een jeugdzorgbesparing van 7,2 miljoen euro. Toch waarschuwt: Vedder: hiermee zijn de financiële tekorten niet opgelost. Hij roept het rijk op meer geld bij te leggen. “Ook dat is dringend nodig.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky