Normal_vrouw_ondergoed_genitali_n534
Bij onbegrepen onvruchtbaarheid moet er meer aandacht zijn voor de manier waarop paren gemeenschap hebben. Als een vrouw niet zwanger wordt, is er tot nu toe vaak alleen aandacht voor de frequentie van geslachtsverkeer en de fase van de vrouwelijke cyclus waarin dit gebeurt. De sleutel voor het oplossen van een deel van onbegrepen onvruchtbaarheid kan liggen in het bestuderen van het seksueel gedrag van de paren, zo stelt Nils Lambalk, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. Dit meldt het VUmc.
Bij ruim een derde van de paren blijft de reden van de onvruchtbaarheid verborgen. Er is tot dusver echter weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen seksueel gedrag en de kans op zwangerschap. Lambalk: "Het vermoeden bestaat al lang dat seksueel gedrag een rol speelt bij onbegrepen onvruchtbaarheid. Binnenkort starten AMC en VUmc een landelijk onderzoek. In dit onderzoek wordt onderzocht of de kans op zwangerschap bij paren met onbegrepen onvruchtbaarheid vergroot kan worden door intensieve seksuele counseling. De deelnemers aan het onderzoek worden in twee groepen verdeeld, waarbij de ene helft counseling krijgt om de seks plezieriger en minder stressvol te laten zijn en de andere helft geen nadrukkelijke begeleiding ontvangt. Na zes maanden worden de groepen vergeleken. De verwachting bestaat dat de counseling tot meer zwangerschappen zal leiden."
 
Naast dit klinische onderzoek laat fundamenteel onderzoek zien dat er voor zwangerschap meer nodig is dan het bijeenbrengen van zaadcellen en eicellen. Zo kan het mechanisch manipuleren van de inwendige geslachtsorganen de productie van de hypofysehormonen, die de eierstokken aansturen, beïnvloeden. Uit dierexperimenteel onderzoek blijkt dat het mannelijke semenplasma, de vloeistof waarin de zaadcellen zich bevinden, hormonale en immunologische factoren bevat die de innesteling en de groei van een embryo bevorderen. Ook bevat het semenplasma hormonen die de afgifte van de eerder genoemde hypofyse hormonen bevorderen. Lambalk: "Het wordt tijd dat we ons realiseren dat de coïtus niet alleen de methode is om zaadcellen op de juiste plaats te brengen maar waarschijnlijk ook een moment is waarop nog meer informatie wordt overgedragen die behulpzaam is bij het ontstaan van zwangerschap en de kwaliteit hiervan.”
 
© Nationale Zorggids