Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_geld_stethoscoop_pillen

Kabinet pakt zorgfraude aan met nieuwe wet


Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stuurde vandaag het wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg naar de Tweede Kamer. De wet zorgt dat zorgfraude eerder zichtbaar wordt. Zo kan misbruik van zorggeld effectiever bestreden worden. Minister De Jonge: "Geld voor de zorg, moet naar de zorg. Fraudeurs mogen we n...

Normal_alfabet__letters__kov__kinderopvang__taal

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen gesloten


De noodopvang die geboden werd voor (kinderen van) ouders in cruciale beroepen en vitale sectoren is gesloten. De noodopvang overdag verviel al per 8 juni, toen de kinderopvang en basisscholen hun deuren heropenden. Omdat de noodopvang in de avond, nacht en het weekend nog maar zeer beperkt gebruikt werd, is besloten per 1 juli ook deze vormen v...

Normal_ehealth__stethoscoop__computer__laptop

Week 26: varkensvirus, vernietigde toeslagdossiers en extra geboortverlof


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Nog steeds beheersen het coronavirus en de maatregelen tegen verdere verspreiding het dagelijkse nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenissen en bekendmakinge...

Normal_telefoon_mobiel_smartphone_socialmedia

App voor wijzigen kinderopvangtoeslag


Ouders kunnen vanaf donderdag 2 juli via een app de gegevens over hun kinderopvangtoeslag makkelijk bijhouden en bijwerken. Gebruikers van de app krijgen een melding als gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, met het verzoek deze aan te passen. Zo helpt de Belastingdienst/Toeslagen ouders bij het voorkomen dat zij achteraf kinderopvangtoeslag...

Normal_arts_dokter_stethoscoop_witte_jas_doktersjas_verpleegkunde_zorgpersoneel_verpleging

NZa zet in op rust voor de zorg in regels voor 2021


Voor 1 juli stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het pakket aan regels voor de zorg vast voor volgend jaar. Voor 2021 zet de NZa in op rust in de regels. Daar kiest de NZa voor, omdat ze in een aantal zorgsectoren met aanbieders en verzekeraars werken aan verbeteringen in de bekostiging van de zorg voor de jaren daarna. Daarnaast hebben ze ...

Normal_rss_entry-239263

Norm voor lood in drinkwater eind 2022 verlaagd


Eind 2022 wordt de norm voor lood in drinkwater met de helft verlaagd, meldt het kabinet. De Gezondheidsraad had hierop aangedrongen in een rapport dat eind vorig jaar is verschenen. Vooral in oude huizen met loden leidingen zit te veel van het metaal in het kraanwater.

Normal_rss_entry-239279

Minister biedt excuses aan voor fouten meldpunt gedwongen adoptie


Minister Sander Dekker heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor de fouten die zijn ministerie heeft gemaakt bij het meldpunt voor adoptie onder druk of dwang. Die fouten zijn "pijnlijk" en hadden nooit gemaakt mogen worden, erkent de minister voor Rechtsbescherming.

Normal_rss_entry-239255

Duizenden toeslagendossiers per ongeluk te vroeg vernietigd


Duizenden dossiers in het archief van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst zijn per ongeluk jaren te vroeg vernietigd. Het gaat om negenduizend dossiers van mensen die in beroep zijn gegaan tegen besluiten van de afdeling Toeslagen, meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

NZG Kraamzorg Informatie

NZG Blog

Zoet

Normal_broeder_joost

Als frustratie, stress en een te hoge werkdruk vormen van humor zouden zijn, hadden we flink wat kunnen lachen deze week. Zo zou ik van mijn stoel hebben kunnen vallen toen ik me realiseerde dat het nationale applaus voor zorgpersoneel eerder dit jaar vooral symbolisch was: wij klappen zodat jullie deze kunnen opvangen. 

NZG Topvacatures

NZG Interview

‘Mister Kawasaki’ Taco Kuijpers: ‘Corona is géén kinderziekte!’

Normal_onderzoek_kweek_virus_bacterie


De angst voor een nieuwe ziekte onder kinderen kan definitief van tafel en dat is een prettige constatering. Het coronavirus heeft nauwelijks vat op kinderen, en de kindere...