Normal_vaccineren_inenten_baby

De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst in vijf jaar, voor vrijwel alle vaccinaties gestegen. Bij kinderen die geboren zijn in 2017 is de vaccinatiegraad tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) met 0,7 procent gestegen tot 93,6 procent. Ook de landelijke vaccinatiegraad voor HPV voor meisjes, geboren in 2005, nam toe met 7,5 procent tot 53 procent. Dit meldt RIVM. 

In 2019 kwamen er weinig meldingen binnen van mensen die een ziekte kregen waartegen het Rijksvaccinatieprogramma inent. Zo waren er geen meldingen van difterie, tetanus, rodehond en polio. Net als in voorgaande jaren waren er weinig meldingen van Hib-ziekten (39). Het aantal meldingen van kinkhoest (6.383), mazelen (84) en bof (131) was hoger dan in 2018. De meldingen van hepatitis B bleven stabiel en het aantal meldingen van meningokokken type W daalde in 2019 na een stijging tussen 2015 en 2018.

Van maart tot en met juni 2020 zijn er minder gevallen van kinkhoest, invasieve pneumokokkenziekte, meningokokkenziekte en bof gemeld. In deze periode waren wel de coronamaatregelen, zoals social distancing en de sluiting van scholen, van kracht.

22-wekenprik voor zwangere vrouwen

Eind 2019 werd de maternale kinkhoestvaccinatie, ook wel de 22-wekenprik genoemd, onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Deze vaccinatie beschermt moeder en pasgeboren kind tegen kinkhoest. In april en mei 2020 is de vaccinatiegraad hiervan geschat op ongeveer 70 procent.

Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen

In 2020 zou de pneumokokkenvaccinatie worden aangeboden aan ouderen van 60, 65, 70 en 75 jaar. Vanwege de corona-uitbraak heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, op advies van de Gezondheidsraad, besloten de vaccinatie eerst aan te bieden aan de oudste leeftijdsgroepen (73- tot en met 79-jarigen).

Uitstel invoering rotavirusvaccinatie

In april 2020 besloot het ministerie van Volksgezondheid de invoering van de vaccinatie tegen het rotavirus uit te stellen. Deze vaccinatie is voor kinderen die een groter risico lopen om er ernstig ziek van te worden, zoals kinderen die te vroeg geboren zijn of een te laag geboortegewicht hebben. Een nieuwe studie liet zien dat het vaccin deze risicogroep minder goed beschermt tegen dit virus dan was verwacht. In 2021 komt er een nieuw advies over de toelating ervan.

Door: Nationale Zorggids