Normal_pexels-pixabay-272056

Bij 5 van de 20 kinderbedjes die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vorig jaar onderzocht, is sprake van ernstig veiligheidsrisico. De tekortkomingen die werden geconstateerd, leveren een reële kans op beknelling van ledematen, hoofdletsel of verstikkingsgevaar. De NVWA adviseert ouders en/of verzorgers deze kinderbedjes niet te gebruiken voor kinderen tot 4 jaar. Bij 3 andere onderzochte kinderbedjes werden minder risicovolle tekortkomingen geconstateerd. De verkoop van alle 8 kinderbedjes is verboden. Dit meldt de NVWA.

Kinderbedden die niet voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen veroorzaken risico’s: kinderen kunnen hoofdletsel oplopen doordat ze kunnen vallen, lichaamsdelen kunnen bekneld raken, of ze lopen gevaar voor verstikking. De risico’s zijn niet voor alle tekortkomingen hetzelfde, omdat de kans dat het gevaar zich voordoet verschilt. Een ernstig gevaar kan bijvoorbeeld de afstand tussen de spijlen in de opstaande zijden en de afstand tussen de bedbodem en de opstaande zijden zijn. Bij bepaalde afmetingen tussen onderdelen bestaat het gevaar dat ledematen of het hoofdje daarin bekneld kunnen raken. Als een kinderbed niet stabiel is, bestaat het gevaar dat het bedje kantelt en het kind op de grond valt. Bijvoorbeeld wanneer het kind in het bed gaat staan en tegen een opstaande zijde leunt of heen-en-weer beweegt. Hierbij kan het kind hoofdletsel oplopen.

Onderzoek

De veiligheid van kwetsbare groepen zoals baby’s en peuters heeft prioriteit bij de NVWA. Daarom worden producten voor die doelgroepen regelmatig aan toezicht  onderworpen. In 2020 is een aantal merken kinderbedjes onderzocht. Kinderbedjes moeten voldoen aan wettelijke veiligheidseisen die zijn neergelegd in het Warenbesluit kinderbedden en boxen. De kinderbedjes zijn onder andere onderzocht op stabiliteit, openingen en afstanden tussen onderdelen, afstanden tussen bedbodem en opstaande zijden en de bevestiging en sterkte van de bedbodem.

Van de 20 onderzochte kinderbedden waren er 8 met 1 of meer tekortkomingen. De andere 12 bleken op de onderzochte items in orde. De tekortkomingen bleken sterk te variëren; geen van de onderzochte items bleek bij meer dan 2 kinderbedden voor te komen

Maatregelen

De NVWA adviseert ouders en/of verzorgers de 8 kinderbedjes met (ernstige) tekortkomingen niet te gebruiken voor kinderen tot 4 jaar. De betrokken bedrijven moeten de verkoop van deze kinderbedjes staken. Bij de bedjes waar sprake was van reëel gevaar voor ernstig letsel, is aan de bedrijven een boete opgelegd en zijn zij erop gewezen dat zij hun klanten en afnemers direct moeten waarschuwen en de kinderbedjes terugroepen.

Door: Nationale Zorggids