Normal_baby

Baby’s die te vroeg geboren zijn of aangeboren afwijkingen hebben, zijn vatbaarder en kwetsbaarder voor het rotavirus dat een acute darminfectie veroorzaakt. Door alleen deze groep te vaccineren, blijven zij onvoldoende beschermd en daarom is een landelijk vaccinatiestrategie nodig. Alleen door groepsimmuniteit worden kwetsbare baby’s met een hoog risico op ernstige darminfectie door het rotavirus voldoende beschermd. Dit blijkt uit onderzoek van Fien van Dongen van het UMC Utrecht, meldt het universitaire ziekenhuis. 

Het rotavaccin is bij kinderen met een verhoogd risico slechts 30 procent effectief, blijkt uit het onderzoek van Van Dongen. Deze conclusie staat haaks op eerdere resultaten van andere studies, waaruit bleek dat vaccinatie voor meer dan 80 procent effectieve bescherming biedt tegen een ernstige darminfectie door het rotavirus. Het lagere percentage komt deels door de lage vaccinatiegraad van 52,3 procent in de risicogroep. Daarom kan het rotavirus beter voorkomen door alle zuigelingen te vaccineren via het Rijksvaccinatieprogramma. Dit kan echter pas als het vaccin goedkoper wordt.

Groepsimmuniteit 

“We weten uit ervaringen in andere landen dat via een landelijke vaccinatiestrategie groepsimmuniteit kan worden bereikt die indirect ook kinderen met medische risicofactoren beschermt. Wij zijn van mening dat een algemene vaccinatie tegen het rotavirus een groot deel van de met rotavirus geassocieerde ziekenhuisopnames en ernstige acute darminfectie bij zowel kinderen met risicofactoren als bij gezonde kinderen kan voorkomen”, zegt Van Dongen. Dat het vaccin maar beperkt effectief is, komt door de onderzoekster waarschijnlijk door een combinatie van factoren, waaronder een onderontwikkeld immuunsysteem. Te vroeg geboren of zieke kinderen reageren daardoor minder goed op de prik.

Door: Nationale Zorggids