Normal_afwijkende_nierfunctie_pasgeboren_baby_vanaf_nu_makkelijker_op_te_sporen

Het is onderzoekers van het Radboudumc gelukt standaardwaarden vast te stellen voor het functioneren van de nieren van pasgeboren baby’s. Hiermee is het mogelijk eventuele nierschade sneller op te sporen en de dosering van medicijnen beter af te stemmen. Tot op heden was er geen duidelijkheid over de nierfunctie in de eerste levensmaand en konden zorgverleners hiervan moeilijk een inschatting maken. Dit kan nu op een betere manier. Dit meldt Radboudumc. 

De nieren zorgen ervoor dat de mens genoeg zout en vocht heeeft en filteren het bloed zodat afvalstoffen via de urine het lichaam verlaten. Hoe goed de nieren werken, is te meten aan de hand van de hoeveel voorurine die de nieren per seconde filteren. Dit heet de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) en wordt bepaald aan de hand van de afvalstof creatinine. Hoe minder hiervan in het lichaam, hoe beter de nierfunctie.

Standaardwaarde gezonde nieren van pasgeboren baby's 

Voor volwassenen en kinderen vanaf één maand was de standaardwaarde van gezonde nieren al lange tijd bekend, maar voor pasgeboren baby’s eigenlijk niet. Dat de nieren de eerste maand na de geboorte steeds beter gaan werken, was duidelijk. Maar hoe precies, daar bestond nog veel onduidelijkheid over.

Het maken van een nauwkeurige schatting kan nu een stuk beter, met dank aan onderzoek van onder andere arts-onderzoeker Nori Smeets. Zij haalde de nierfunctie van bijna duizend gezonde baby’s uit vijftig internationale studies en combineerde al deze gegevens. Ze kwam hierbij tot opvallende conclusies, namelijk een grote verandering in deze standaardwaarde in de eerste weken. "We zagen dat de nierfunctie van pasgeboren baby’s in de eerste vijf dagen na de geboorte verdubbelt. Daarna blijft de nierfunctie geleidelijk stijgen, tot het kind de leeftijd van twee jaar bereikt. Dan werken de nieren net zo goed als die van een volwassene, aangepast naar lichaamsgrootte."

Getoetst in de praktijk

Om de nierfunctie van baby’s goed te kunnen schatten tijdens opname in het ziekenhuis, stelden de onderzoekers een nieuwe berekening voor. De berekening, op basis van creatinine, is getoetst in een groep van bijna vijftig baby’s die opgenomen lagen in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. Hiermee bewezen de onderzoekers dat de voorgestelde berekening heel goed werkt. Wat hen betreft leggen ze hiermee de basis voor het inschatten van de nierfunctie van pasgeboren baby's. 

Dat is belangrijk, omdat nu duidelijker is hoe de nierfunctie van kinderen zich ontwikkelt. De nieren spelen een belangrijke rol in het uitscheiden en daarmee de werking van medicatie. Artsen kunnen daardoor veel gerichtere doseringen voorschrijven. 

Daarnaast is het mogelijk nierfalen nu beter op te sporen. "In het Radboudumc gaan we zorgen dat de nierfunctie automatisch in het patiëntdossier wordt weergegeven. Zo kunnen we zien of een kindje dat bij ons ligt opgenomen, mogelijk nierproblemen heeft. Als we zien dat de nierfunctie achterblijft, kunnen we de dosering van medicijnen aanpassen en zorgen dat deze kinderen op iets latere leeftijd nog op controle voor hun nieren komen. Zo houden we goed zicht op hen."

Door: Nationale Zorggids