Vrouwen die naar een abortuskliniek gaan moeten beter beschermd worden

Vrouwen die voor een abortus naar een abortuskliniek gaan, moeten beter worden beschermd. Dat vindt een deel van de Tweede Kamer, waaronder VVD, PvdA, GroenLinks en SP. VVD, PvdA en SP denken bijvoorbeeld aan een bufferzone van een halve kilometer rondom de zeventien abortusklinieken, waarbinnen niet mag worden gedemonstreerd tegen abortus.

Een totaal verbod van anti-abortusdemonstraties gaat de partijen te ver. Vrijheid van meningsuiting is belangrijk, stellen de Kamerleden. "Demonstraties moeten gericht zijn op het beleid, maar niet op kwetsbare vrouwen", zei VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden in het debat over medisch ethische kwesties.

Vrouwen moeten ook beter worden beschermd tegen intimidatie en het hinderlijk volgen, vinden VVD, PvdA en GroenLinks. Van Wijngaarden vindt dat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid), als hoeder van de abortuswet, hier moet ingrijpen, in samenwerking met de minister van Justitie en Veiligheid. Ook GroenLinks pleit voor landelijke regels. "Intimidatie aan de poort willen we niet meer zien", vindt ook SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Initiatiefwetsvoorstel

GroenLinks wil dat abortus uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald. Kamerlid Corinne Ellemeet werkt aan een initiatiefwetsvoorstel hiertoe. Ze hoopt daarbij op hulp van VVD en PvdA. D66 wil hier niet aan meewerken, zo werd in het debat duidelijk, ook al is de partij voorstander van het schrappen ervan. In de coalitie is afgesproken dat de komende kabinetsperiode de prioriteit wordt gelegd bij voorstellen die voor vrouwen direct het verschil maken, zoals het schrappen van de bedenktijd en de mogelijkheid om via de huisarts een abortuspil te krijgen, zei D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.

Initiatiefwetsvoorstellen van VVD, D66 GroenLinks en de PvdA hiertoe zijn recent door de Tweede Kamer aangenomen. D66 wil het hier voorlopig even bij laten, zei Paternotte.

Door: ANP