'De nazorg bij een abortus moet beter'

De nazorg bij een abortus laat te wensen over. Vaak moeten vrouwen zelf om hulp vragen. Die moeten ze ook grotendeels zelf betalen. Dat meldt NRC. 

Veel vrouwen weten niet dat ze na hun abortus zelf op zoek moeten naar nazorg. Ook sturen de organisaties die helpen bij verwerkingshulp de vrouwen vaak van het kastje naar de muur. Minder dan de helft van de abortusklinieken vermeld nazorg op hun website.

Spijt

Maar een fractie van de vrouwen heeft spijt na een abortus: ongeveer 97,5 procent van de vrouwen vindt direct na de abortus dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Vijf jaar laten ligt dit percentage zelfs op 99 procent. Dat wil niet zeggen dat deze vrouwen geen verdriet hebben en geen rouwproces doormaken.

Nazorg

Tussen de 5 en 8 procent van de vrouwen heeft behoefte aan nazorg. Sommige vrouwen krijgen namelijk last van depressieve gevoelens, vermoeidheid, slapeloosheid of hebben moeite met intimiteit. Deze vrouwen hebben dus behoefte aan nazorg. Zij moeten de abortusbegeleiding (deels) zelf betalen. Die begeleiding wordt namelijk niet vergoed vanuit de (aanvullende) zorgverzekering.

Ggz

Soms verwijzen huisartsen deze vrouwen naar een psycholoog, maar daar ontbreekt het meestal aan de specialistische kennis. 

Door: Nationale Zorggids / Æde de Jong