Meer mensen gevaccineerd tegen griep en pneumokokken in 2021

De opkomst voor de griepprik in de groep met een indicatie voor vaccinatie steeg van 54,0 procent in 2020 naar 58,3 procent in 2021. Van de mensen die werden uitgenodigd voor pneumokokkenvaccinatie werd 74,1 procent gevaccineerd. Dit was in 2020 73,0 procent. Dit meldt Nivel. 

De Monitor Vaccinatiegraad NPG 2021 en de Monitor Vaccinatiegraad NPPV 2021 zijn uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en maakt deel uit van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV).

Vaccinatiegraad tegen griep 58 procent in 2021: lichte stijging

De doelgroep van het Nationaal Programma Grieppreventie bestaat uit mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties bij griep (influenza) en bestaat uit mensen van 60 jaar of ouder en mensen met bepaalde medische aandoeningen. Zij ontvangen in het najaar een uitnodiging voor vaccinatie van hun huisarts. Waar in 2008 nog 72 procent van de doelgroep een griepvaccinatie kreeg, daalde dit in de jaren daarna naar 50 procent in 2017. Sindsdien is er weer een stijging van de griepvaccinatiegraad te zien.

Vaccinatiegraad tegen pneumokokken 74 procent in 2021: lichte stijging

In 2021 werd de tweede campagne van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinaties voor Volwassenen (NPPV) gehouden. Mensen geboren in 1948 t/m 1952 werden door hun huisarts uitgenodigd voor deze vaccinatie en 74,1 procent werd gevaccineerd. Dit is hoger dan in 2020, toen mensen geboren in 1941 t/m 1947 werden uitgenodigd en 73,0 procent werd gevaccineerd.

Er is een sterke samenhang tussen pneumokokkenvaccinatie en griepvaccinatie. Alle mensen uit de doelgroep van het NPPV zijn ouder dan 60 jaar en komen op basis van hun leeftijd dus ook in aanmerking voor griepvaccinatie. Bij mensen uit de uitgenodigde leeftijdsgroep die zich lieten vaccineren tegen griep was 93,2 procent ook gevaccineerd tegen pneumokokken. In de groep die zich niet tegen griep lieten vaccineren, was de vaccinatiegraad voor pneumokokken 7,8 procent. De meeste mensen die zowel voor griepvaccinatie als pneumokokkenvaccinatie worden uitgenodigd lijken dus een keuze te maken tussen wel of niet vaccineren en er is maar een kleine groep die bewust een keuze lijkt te maken voor alleen griep- of pneumokokkenvaccinatie.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meer-mensen-gevaccineerd-tegen-griep-en-pneumokokken-2021, 29-09-2022