Adoptie niet mogelijk na aardbeving

De beelden en berichten over de aardbeving in Turkije en Syrië roept de behoefte op om iets te betekenen voor de kinderen die hun ouders zijn verloren als gevolg van de ramp. Dat meldt Rijksoverheid. 

Mensen vragen zich af of het mogelijk is om een kind dat zijn ouders is verloren, te adopteren zodat het kind in een liefdevol gezin kan opgroeien. Hoewel deze behoefte voorstelbaar is, is het is niet mogelijk om kinderen uit rampgebieden te adopteren. Het risico op onzorgvuldige procedures, waarbij niet vastgesteld kan worden of de kinderen daadwerkelijk adoptabel zijn en er op juiste wijze afstand is gedaan, is groot. Er zal altijd, ook bij natuurrampen, dan ook eerst goed gezocht moeten worden naar familieleden in eigen land. Juist in rampgebieden nemen deze zoektochten veel tijd in beslag. De internationale uitgangspunten schrijven ook voor dat er vanuit rampgebieden geen adopties moeten plaatsvinden.

Door: Nationale Zorggids