Normal_jurisdiction-g21fcad62d_1280

Vandaag staat een vader terecht die ervan wordt verdacht zijn zes weken oude baby te hebben doodgeschud. Zijn zoontje werd op 8 september 2018 zo hard heen en weer geschud dat hij er ernstig hersenletsel aan overhield. Hij kwam op 15 september 2018 te overlijden. Dit meldt de Telegraaf.

Osman T. zegt in 2018 dat terwijl zijn ex-vrouw hun dochter naar een feestje brengt, hij hun zoon een flesje geeft. Het kindje stopt daarna met ademhalen. Als zijn vrouw daarna waar thuis komt, vindt ze dat hij gekke geluiden maakt. Drie jaar later geeft hij een andere verklaring af: hij zou met zijn zoontje van de trap zijn gevallen, waarbij het achterhoofd van het kleine kindje de plavuizen raakt.

Jarenlang vertelt hij zijn ex-vrouw, artsen en de politie niet wat er is gebeurd. Hij zegt zich te schamen voor zijn val met zijn zoontje. T. heeft namelijk een neurologische aandoening waardoor zijn benen soms stuurloos worden.

Beademen

De moeder van baby Emin belt op 8 september 2018 ’s middags met 112, omdat hij niet goed reageert, slecht ademt en geluiden maakte alsof hij stikt. Op een gegeven moment wordt de verbinding verbroken, maar nadat er weer contact is met de meldkamer blijkt het kindje te zijn gestopt met ademhalen. T. moet zijn zoontje beademen, met bloed uit het neusje als gevolg. Een motorambulance komt al snel ter plekke, net als een traumahelikopter. Hoewel zijn hartslag omhoog gaat, kan de baby niet zelfstandig ademen. Al snel nadat hij in het Wilhelmina Kinderziekenhuis belandt, maakt het zorgpersoneel een melding van mishandeling omdat er sprake is van verwondingen die niet bij het verhaal van de ouders passen.

Schudtrauma

In het WKZ ligt Emin in coma en krijgt hij hevige epileptische aanvallen. Op 15 september 2018 wordt besloten te stoppen met de beademing, en al snel komt het kindje te overlijden. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat de baby ernstig hoofdletsel had en zogenoemd schudtrauma. Dit kon door een ongeluk zijn ontstaan, of door opzet. De benen van het kindje bleken te zijn gebroken. Volgens de patholoog is dit verdacht voor hevige schud- of trekbewegingen. De patholoog denkt dat hierbij sprake is van toegebracht letsel. Ook de onderhuidse bloeduitstortingen zouden daar meer bij passen dan bij een ongeluk. De netvliesbloedingen in de ogen passen ook bij het shakenbabysyndroom. Een val zoals T. heeft verklaard, heeft volgens de patholoog bijna nooit fatale gevolgen.

Krachtsinwerking

De patholoog zegt dat de hersenschade bij het kindje zo ernstig was, dat dit bij de geboorte meteen was gezien als het daar was ontstaan. Een andere expert, een neuroloog, zegt dat T. in 2018 genoeg kracht in zijn handen en armen had om de baby te schudden. Weer een ander zegt dat een heftige krachtsinwerking waarschijnlijker is dan een medische aandoening bij het kindje. Ook had het meteen zichtbaar moeten zijn dat het functioneren van de baby was aangetast na het geweld. Deze deskundige zegt het ook waarschijnlijk te vinden dat er sprake is van toegebracht letsel dan een val.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky