Normal_newborn-baby-boy-covered-in-vertix-inside-incubato-2021-08-26-15-59-42-utc__1_

Het team van slaaponderzoeker Jeroen Dudink krijgt een bedrag van 400.000 euro. Zij gaan namelijk de invloed van licht op de ontwikkeling van de hersenen van prematuur baby’s op de neonatale intensive care onderzoeken. Hiermee willen ze de kinderen een passend ‘lichtdieet’ geven waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit meldt UMC Utrecht.

Baby’s die te vroeg geboren zijn lopen de kans om een ontwikkelingsachterstand op te lopen. Door elke vorm van ondersteuning te bieden, kunnen artsen de toekomst van deze kinderen verbeteren. “Wij kijken daarbij altijd naar de natuur voor inspiratie”, zegt neonatoloog Jeroen Dudink. “En in de baarmoeder, weten we uit onderzoek, heerst een duidelijk dag-nachtritme. We zijn ervan overtuigd dat het aanbieden van een dag-nachtritme het ongeboren kind helpt in de ontwikkeling.”

Daglicht

Met deze inspiratie ontwikkelden de wetenschappers het project om de invloed van daglicht op de hersenontwikkeling van te premature baby’s te onderzoeken. Velux Stiftung denkt dat het plan waardevol is en heeft ruim 400.000 toegekend aan het onderzoeksproject. Dudink is projectleider van het onderzoek, genaamd BabyBright. Hij is hierbij de samenwerking aangegaan met collega’s van het LUMC: professor Enrico Lopriore van de afdeling neonatologie en dr. Laura Kervezee, specialist in het dag-nachtritme van de mens.

In het onderzoek vergelijken ze de NICU van het UMC Utrecht (WKZ) en het LUMC, die verschillende ontwerpen hebben. “In het project gaan we de licht-donkercycli in deze twee NICUs meten”, vertelt Jeroen. “Maakt het bijvoorbeeld uit dat in Leiden bijna alle bedden bij het raam staan, terwijl dat in Utrecht niet zo is? We volgen de kinderen ook langere tijd, zodat we de impact van licht op hun ontwikkeling kunnen bepalen.”

Optimale samenstelling

De wetenschappers zullen in het onderzoek kijken naar onderwerpen zoals slaap, groei, immuunsysteem en de ontwikkeling van het circadiaanse ritme van de baby’s. Ook zullen ze in de analyse kijken naar de samenstelling van het licht. Hiermee willen ze bepalen wat de meest optimale lichtomstandigheden zijn voor de NICU. Jeroen: “Hopelijk kunnen we kwetsbare, te vroeg geboren kindjes op deze manier een betere kans bieden op een goede start van hun leven.”

Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch