Normal_newborn-baby-boy-covered-in-vertix-inside-incubato-2021-08-26-15-59-42-utc__1_

De toegankelijkheid van kraamzorg staat onder druk. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet jaarlijks het aantal kraamvrouwen toenemen die moeilijk kraamzorg kunnen ontvangen. Door personeelskrapte wordt de druk op de toegankelijkheid nog groter. Om tot een structurele oplossing te kunnen komen krijgen zorgverzekeraars daarom per direct de mogelijkheid om naast de max-max 10 procent extra tarief af te spreken met kraamzorgaanbieders. Ook introduceren zij per 2024 een tijdelijke toeslagprestatie voor interactieve prenatale groepszorg, waarmee NZa zich aansluit bij het programma Kansrijke Start. Dit meldt NZa.

Om de kraamzorg kwalitatief goed en toegankelijk te houden hebben Bo Geboortezorg en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een convenant getekend. De NZa heeft daarom per direct de extra toeslagprestatie ‘integrale geboortezorg’ geïntroduceerd. Deze prestatie bestond al voor de verloskundige zorg en maken ze nu beschikbaar voor de kraamzorg. De lange termijn acties uit het convenant worden in 2023 verder uitgewerkt. De transitie in de kraamzorg in lijn met het Integraal Zorgakkoord (IZA) kan op basis daarvan plaatsvinden. De NZa blijft samen met het ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport, Patiëntenfederatie Nederland, Autoriteit Consument & Markt, Zorgverzekeraars Nederland en Bo Geboortezorg betrokken bij de verdere uitwerking van het convenant.

Extra handen

De huidige NZa-regels bieden al de mogelijkheid voor verloskundigen om extra uren bij te springen in de kraamperiode als zij dat willen. Dat kan helpen bij piekdrukte in bijvoorbeeld de zomerperiode.

Programma voor prenatale groepszorg

Per 2024 voert NZa een tijdelijke toeslag in voor prenatale verloskundige zorg in groepsvorm. Centering pregnancy of centering zorg is groepszorg met een direct positief klinisch effect en preventieve werking voor zwangeren die het programma doorlopen. Bovendien past deze zorg naadloos in het landelijke programma Kansrijke Start. De toeslag kan éénmalig per zwangerschap in rekening worden gebracht door verloskundigen. De toeslag is nu in eerste instantie bedoeld om te investeren in het organiseren en opzetten van deze groepszorg. Bij een toekomstig kostenonderzoek beoordeelt de organisatie of de kosten hiervan onderdeel moeten worden van de basisprestaties in de verloskunde of dat de toeslag wordt voortgezet.
 
Door: Nationale Zorggids