42 procent van pasgeboren baby’s had in 2022 een niet-getrouwde moeder

In 2022 hadden bijna 71.000 baby’s een moeder die niet getrouwd was. Dat is 42 procent van alle kinderen die dat jaar werden geboren, meldt CBS. 

In de jaren zestig en zeventig waren bijna alle moeders getrouwd bij de geboorte van hun kinderen. Vanaf de jaren tachtig waren moeders steeds vaker niet getrouwd. Ouders hebben wel vaker een geregistreerd partnerschap. De laatste jaren is dit niet veel meer veranderd. In de statistiek van CBS tellen zij mee als getrouwd.

Meestal wel samenwonende ouders

Niet-getrouwde moeders wonen vaak wel samen met een partner. Van alle pasgeboren baby’s in 2022 had een derde niet-getrouwde samenwonende ouders. Ook na de geboorte van hun eerste kind blijven steeds meer ouders ongetrouwd samenwonen. In 2022 waren van 37 procent van de tweede en de daaropvolgend geboren baby’s de ouders niet getrouwd.

Ook zijn er meer baby’s die bij een alleenstaande moeder geboren worden. In de jaren zeventig kwam dat nog niet veel voor, inmiddels gebeurt dat bij bijna 1 op de 10 kinderen.

Vooral jonge moeders niet getrouwd

Jonge vrouwen zijn het minst vaak getrouwd als ze moeder worden. In 2022 waren 9 op de 10 tienermoeders niet getrouwd en 6 op de 10 moeders van 20 tot 25 jaar. Het grootste deel van de baby’s van een tienermoeder maakt deel uit van een overig huishouden. Vaak is dat een huishouden met drie generaties: de baby, de tienermoeder en haar ouders.

Van de baby’s met een moeder van 25 jaar of ouder heeft ruim de helft wel getrouwde ouders. Bij baby’s met een moeder boven de 40 jaar is dat net wat lager. Net als baby’s met een jonge moeder komen zij in verhouding vaak ter wereld bij een alleenstaande moeder.

Weinig baby’s ongehuwde ouders in Biblebelt

In de Biblebelt, de strook die loopt van Zeeland naar Overijssel, worden in verhouding weinig baby’s geboren bij ongehuwde ouders. Het minst vaak in Urk en Staphorst (6 procent), gevolgd door Neder-Betuwe en Renswoude.

In de middelgrote steden (met 100.000 inwoners of meer) komt het relatief vaak voor dat de moeder niet getrouwd is bij de geboorte van haar kind(eren). Van de vier grote steden hebben vooral kinderen die in Rotterdam zijn geboren niet-getrouwde ouders (52 procent).

Door: Nationale Zorggids