Jeugdgezondheidszorg levert belangrijk werk, maar moet taken laten liggen

De jeugdgezondheidszorg kan belangrijke taken wel uitvoeren, maar kan niet alles. De regionale organisaties zijn sterk afhankelijk van het geld dat gemeenten ervoor uittrekken. Dat verschilt nogal per regio en soms blijven taken liggen. Dat speelt bijvoorbeeld in de geboortezorg, de zorg aan asielkinderen en bij het signaleren van huiselijk geweld waar kinderen het slachtoffer van zijn. De jeugdgezondheidszorg kan de regionale organisaties ook nog verbeteren, blijkt uit een inventarisatie door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onder GGD’en, de Centra voor Jeugd en Gezin en andere zorgaanbieders. Dit meldt IGJ. 

De jeugdgezondheidszorg gaat over alle kinderen van 0 tot 18 jaar: van nog ongeboren baby tot en met puber. Daarom is goede jeugdgezondheidszorg van onschatbare waarde: de organisaties zijn de enige die alle kinderen en jongeren en hun ouders regelmatig zien en spreken. Ze geven advies, voorlichting en ondersteuning en kijken samen met ouders en jongeren naar wat nodig is om gezond en veilig op te groeien. Daarbij kijkt de jeugdgezondheidszorg niet alleen naar een kind of jongere zelf, maar breder: naar het gezin, sociaal netwerk, opvang, informeel netwerk, school, gezondheidszorg, jeugdhulp en ondersteuning.

De jeugdgezondheidszorg doet ook de vaccinaties bij kinderen tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, bof, mazelen, rode hond en HPV. Verder bevordert de jeugdgezondheidszorg een gezonde leefstijl ook standaard bij gezinnen en op scholen: tegen roken, alcoholgebruik en overgewicht. Maar bij gezinnen vaak alleen als daar gezien de leefstijl aanleiding voor is.

Zelf de organisatie verbeteren

Gebrek aan geld is niet de enige oorzaak dat er taken blijven liggen. De organisaties in de jeugdgezondheidszorg kunnen zelf ook het nodig verbeteren door bijvoorbeeld nog meer samen te werken met organisaties als gemeenten, zorgverzekeraars, huisartsen, scholen en jeugdhulp. Ook kunnen ze meer met elkaar samenwerken op het gebied van ICT en is landelijke collectieve zichtbaarheid en lef belangrijk. Tot slot adviseert IGJ om de inspraak van kinderen, jongeren en ouders te versterken.

Door: Nationale Zorggids