Normal_the-development-of-a-human-embryo-inside-the-womb-2022-02-05-02-31-08-utc__1_

Terwijl de techniek ‘assisted hatching’ sinds de jaren tachtig al veelvuldig toegepast wordt wereldwijd, is er nog veel onbekend over de methode. Het Isala in Zwolle doet meer onderzoek naar de werking ervan. Dit meldt Freya.

Sommige embryo’s kunnen door verschillende oorzaken een hardere schil hebben. Deze embryo’s hebben vaak moeite om op het juiste moment in te nestelen, doordat ze moeilijker uit de hardere schil ‘hatchen’. Met assisted hatching wordt er met een laser een gaatje gemaakt in de schil of wordt de schil dunner gemaakt, zodat het embryo wel de kans krijgt om goed te hatchen.

Verder onderzoek

Het Isala in Zwolle heeft samen met vier Nederlandse IVF-centra een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het effect van assisted hatching op de kans op het krijgen van een levendgeboren kind. Het onderzoek werd uitgevoerd bij vrouwen en paren die een slechte prognose hebben, bijvoorbeeld door herhaalde implantatiefalen. Eerdere resultaten hebben namelijk laten zien dat deze methode het beste op deze doelgroep werkt.
 
Het huidige onderzoek laat echter zien dat er geen bewijs is dat assisted hatching de kans op een levendgeboren kind verhoogt óf verlaagt. De methode heeft dus geen toegevoegde waarde, maar het kan ook niet uitgesloten worden dat het niet schadelijk is. Freya pleit er daarom voor dat er geen geld gevraagd mag worden voor de behandeling, en dat deze alleen aangeboden wordt in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch