10.000 euro voor drie onderzoeken naar betere behandeling prematuren

Strong Babies heeft drie beurzen van elk 10.000 euro uitgereikt aan drie onderzoekers die in neonatologie werken. Bart Cortjens van het Amsterdam UMC onderzoekt vroege detectie van sepsis bij premature baby’s, Sophie Groene van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wil het effect van foetale groeirestrictie op de structurele en functionele hersenontwikkeling blootleggen en Jesse Weeda (eveneens LUMC) onderzoekt de verandering in de bloedstroom vlak na de geboorte. Dit meldt Strong Babies. 

Sepsis bij te vroeg geboren baby’s

Sepsis komt vaker voor bij te vroeg geboren baby’s dan bij voldragen baby’s. Onderzoeker Bart Cortjens van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam wil onderzoeken of sepsis in een vroeg stadium gedetecteerd kan worden, zodat deze kinderen snellere en adequatere behandeling krijgen.

Effect van foetale groeivertraging op ontwikkeling hersenen

Baby’s met foetale groeirestrictie (FGR) blijven tijdens de zwangerschap achter in groei. Dit kan een negatief effect hebben pop de ontwikkeling van de hersenen. Wat het exacte structurele en functionele effect hiervan is op de hersenen, onderzoekt LUMC-wetenschapper Sophie Groene. Zij wil begrijpen hoe zich dit vertaalt in levenslange ontwikkelingsstoornissen.

Bloedstroomverandering vlak na geboorte

Pasgeboren baby’s die te vroeg ter wereld zijn gekomen, kunnen last hebben van een verstoorde bloedsomloop. Jesse Weede van het LUMC onderzoekt de verandering van de bloedstroom direct na de geboorte en hoe dit wordt beïnvloed door ademhaling en het moment van afnavelen. Hopelijk leidt dit tot betere behandelstrategieën in de neonatale periode.

Door: Nationale Zorggids