Normal_pexels-leah-newhouse-50725-618923

Mensen die negatief naar de toekomst kijken en hier veel over nadenken, zijn geneigd om het krijgen van kinderen uit te stellen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Tilburg University heeft uitgevoerd. Vooral bij vrouwelijke deelneemsters van het onderzoek werd een sterke relatie gevonden tussen zorgen over de toekomstige wereld en de keuze omtrent ouderschap. Dit meldt de Gelderlander.

Het is niet ongebruikelijk om soms bezorgd te zijn over de toekomst, vooral met de vele uitdagingen zoals oorlogen, klimaatverandering en maatschappelijke verdeeldheid. Deze zorgen kunnen zelfs leiden tot twijfels over het ouderschap en de wereld die we aan toekomstige generaties zullen nalaten. Dr. Katya Ivanova van Tilburg University heeft onderzoek gedaan naar deze kwestie en ontdekte dat deze zorgen inderdaad invloed kunnen hebben op de beslissing om ouder te worden.

Pessimisme zorgt voor minder grote wens ouderschap

Tussen 2010 en 2022 volgde Ivanova een representatieve groep Nederlanders jonger dan 40 (vrouwen) of 45 (mannen) op het moment dat ze deelnamen aan het onderzoek. Haar bevindingen tonen aan dat mensen die pessimistisch zijn over de toekomst van de wereld minder vaak ouders worden dan degenen die optimistischer zijn. Dit verschil is vooral significant bij vrouwen, waarbij optimisten een aanzienlijk hogere vruchtbaarheid vertoonden dan pessimisten.

Beperkingen in onderzoek

Het onderzoek heeft echter enkele beperkingen, zoals het gebruik van bestaande vragenlijsten en het ontbreken van een directe meting van zorgen over de toekomst van potentiële kinderen. Bovendien is niet vastgesteld of mensen die terughoudend zijn met ouderschap dit uitstellen tot latere leeftijd. Niettemin wijzen eerdere studies erop dat uitstel van ouderschap uiteindelijk kan leiden tot minder kinderen krijgen.

Maatschappelijke factoren spelen ook een rol

Naast persoonlijke overwegingen spelen ook bredere maatschappelijke factoren een rol bij de beslissing om al dan niet kinderen te krijgen. Hoewel we in een welvarende en relatief veilige tijd leven, blijft er toch bezorgdheid over de toekomst bestaan. Deze bezorgdheid wordt mogelijk gevoed door gebeurtenissen buiten onze landsgrenzen, zoals conflicten en andere wereldwijde ontwikkelingen. Onze wens om een goede toekomst voor de volgende generaties te waarborgen, kan invloed hebben op onze persoonlijke keuzes met betrekking tot ouderschap.
 
Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer