Minder ziekenhuizen hebben SEH's en acute verloskunde

Het aantal ziekenhuislocaties met een afdeling spoedeisende hulp (SEH) en/of een afdeling acute verloskunde is tussen juni vorig jaar en maart dit jaar enigszins gedaald, constateert gezondheidsinstituut RIVM. Het analyseert, in opdracht van het gezondheidsministerie, periodiek het aanbod en de bereikbaarheid van onmiddellijk noodzakelijke zorg in Nederland. De daling komt vooral door concentraties.

Het aantal ziekenhuislocaties met een 24 uurs SEH is sinds 2023 met drie locaties afgenomen naar 77. Het aantal ziekenhuisgebouwen waar acute verloskunde beschikbaar is, ging met één locatie omlaag naar 71. Het aantal 24 uurs-ambulancestandplaatsen daalde met vijf naar 221.

'Hartstikke goed bereikbaar'

Het aantal mensen dat normaliter niet binnen de norm van 45 minuten in het ziekenhuis kan zijn is ten opzichte van 2023 licht toegenomen en bedraagt 0,4 procent van de hele bevolking. Dat is puur gerekend naar die normen en in de praktijk valt een en ander wel mee, zo blijkt uit navraag bij het RIVM. De Nederlandse zorg is over het algemeen "hartstikke goed bereikbaar", aldus een deskundige van het RIVM.

Simpele oplossing

Dat hier en daar van nachtelijke bezetting van een ambulancestandplaats wordt afgezien omdat het aantal te bedienen mensen klein is, kan in de praktijk vaak worden opgelost doordat een ziekenauto die van elders moet komen in de nachtelijke uren weer veel sneller kan rijden. Onzekerheidsmarges zijn er altijd.

Door: ANP