Intensief socialmediagebruik tijdens zwangerschap kan leiden tot depressie

Uit onderzoek van  Tilburg University blijkt dat overmatig gebruik van social media tijdens de zwangerschap kan leiden tot depressieve klachten. Promovenda Lotte Muskens pleit voor meer aandacht voor social media als risicofactor voor mentale gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap. Deze kunnen namelijk leiden tot een ongunstige uitkomst voor moeder en kind. Dit meldt Tilburg University.

De laatste decennia zijn veel risicofactoren voor het krijgen van een depressie tijdens de zwangerschap verbeterd. Vrouwen roken minder, drinken minder en hebben een hoger opleidingsniveau, maar toch neemt het aantal vrouwen met een depressie toe. Muskens wilde daarom weten of nieuwe risicofactoren hierin een rol speelden.

Opvallende toename van socialmediagebruik

Vrouwen die zwanger zijn blijken tussen de 12e en 20ste week van de zwangerschap flink meer social media te gebruiken. Daarna stabiliseert het wel weer, maar de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn bij intensief en problematisch gebruik. Muskens vond een verband tussen overmatig gebruik van social media en een hoge mate van depressieve symptomen. Tegelijkertijd vinden vrouwen ook geruststelling en herkenning op bijvoorbeeld Facebook, TikTok of Instagram.

Meer aandacht voor overmatig socialmediagebruik tijdens zwangerschap

Overmatig socialmediagebruik is in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) nog niet bestempeld als verslavingsprobleem. Muskens vindt wel dat hier meer aandacht voor moet komen in de zorg aan zwangere vrouwen. “Zorgverleners moeten zich ervan bewust zijn dat (kwetsbare) zwangeren door eenzijdige en onjuiste informatie via social media mentaal in de problemen kunnen komen.” Zorgverleners kunnen tijdens afspraken bijvoorbeeld vroegen in welke mate vrouwen gebruikmaken van social media en hen voor te lichten over de gevolgen van intensief gebruik ervan. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky