Geboortecijfer en woningmarkt onlosmakelijk met elkaar verbonden

Het geboortecijfer in Nederland daalt al 14 jaar sterk. Opvallend is dat gedurende deze periode ook de huizenprijzenprijzen flink zijn gestegen. Jongvolwassenen hebben sinds 2010 al meer moeite met het vinden van kindvriendelijke woningen. Volgens het NIDI is er een duidelijke relatie tussen de huizenprijzen en het geboortecijfer in ons land. Het geboortecijfer nam het meeste af in regio’s waar de huizenprijzen het afgelopen anderhalve decennium het sterkst stegen. Dit meldt NIDI.

In 2010 verwelkomde Nederland nog 184.000 kinderen en twee jaar geleden, in 2022, waren dat er niet meer dan 168.000. Het kindertal per vrouw is afgenomen van 1,80 in 2010 tot 1,49 in 2022. In 2023 is er nog een verdere daling naar 1,43 kinderen per vrouw geschat. In het verleden waren dergelijke afnames een direct gevolg van economische crises, maar voor de onderzoekers van het NIDI is dat nu goede verklaring. Ze wijten het dalende geboortecijfer aan de mogelijk minder stabiele relaties van jongvolwassenen, maar ook de arbeidsmarkt.

Uit- of afstel kinderwens

Een andere verklaring is de krapte op de woningmarkt in combinatie met de hoge huizenprijzen. Jongvolwassenen hebben moeite met het vinden van gezinswoningen en zien een groot deel van hun inkomen nu al naar hun woonlasten gaan, Hierdoor houden ze minder geld over om in eventuele kinderen te investeren. Hierdoor stellen zij het krijgen van kinderen uit of af.

Niet per se een oorzakelijk verband

Op basis van de beschikbare gegevens kunnen de onderzoekers ook daadwerkelijk concluderen dat in regio’s met hogere huizenprijzen, er minder kinderen ter wereld komen. “Echter is het belangrijk om te beseffen dat het hier niet per se om een oorzakelijk verband hoeft te gaan: er zijn ook andere factoren die samenhangen met zowel het geboortecijfer als de huizenprijzen.” In de Bible Belt hebben mensen bijvoorbeeld vaker kinderen vanwege religieuze betrokkenheid. De huizenprijzen zijn daar ook lager, maar wellicht was het geboortecijfer daar even hoog geweest met hogere prijzen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky