Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_rss_entry-215437

Dekker boos op bestuur Jehova's getuigen


Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft geen goed woord over voor de manier waarop het bestuur van de Jehova's getuigen heeft gereageerd op een onderzoek naar seksueel misbruik binnen de gemeenschap. In een gesprek met Dekkers ministerie heeft het bestuur aangegeven de aanbevelingen uit het onderzoek, waaronder het instellen van een int...

Normal_hyacinth-4770926_960_720

Hyacintenactie voor jongeren met kanker


Met een hyacintenkraam in 22 ziekenhuizen vragen zorgverleners, jongvolwassenen met kanker (ook wel AYA’s: adolescents and young adults with cancer), en vrijwilligers vandaag een bijdrage voor betere zorg. Ook bij filialen van Ranzijn Tuin & Dier zijn de komende weken hyacinten voor AYA. De opbrengst gaat naar zorg voor jongvolwassenen met k...

Normal_kraan_kraanwater

Utrecht en Rotterdam laten loden leidingen vervangen op kinderopvang


Ook Utrecht en Rotterdam gaan, in navolging van Amsterdam, gemeentelijke gebouwen zoals kinderdagverblijven en scholen controleren op de aanwezigheid van loden waterleidingen. Voor baby’s, jonge kinderen en zwangere vrouwen kan water drinken uit loden leidingen schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit meldt NOS.

Normal_rss_entry-215446

Wetenschappers maken slangengif in lab voor medicijnen


Onderzoekers hebben gifklieren van slangen laten groeien en slangengif laten produceren in een lab. Slangengif kan een bron voor medicijnen zijn, maar het 'melken' van echte slangen is natuurlijk een hachelijke onderneming.

Normal_rss_entry-215431

Slachtoffers seksueel misbruik Jehova's negatief over klachtafhandeling


Slachtoffers van seksueel misbruik onder de Jehova's getuigen die daar melding van deden, zijn zeer negatief over de behandeling van hun klacht. Driekwart van de melders geeft een onvoldoende aan hoe hun klacht is behandeld, het meest gegeven cijfer is zelfs een 1. Dat is de uitkomst van onderzoek dat de Universiteit Utrecht deed naar seksueel m...

Normal_opa_ouderen_wachten_bejaarden

Partijen slaan handen ineen voor Gezond en Gelukkig Den Haag


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraar CZ gaan deel uitmaken van Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH). Deze regiegroep streeft er naar dat iedere Haagse inwoner zich – binnen zijn eigen mogelijkheden – zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen. De gemeente Den Haag, zorg- en welzijnspartners verenigd binnen Stichting Transmurale Zo...

Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Terugroepactie geneesmiddel Picato tegen huidaandoening keratose


Het geneesmiddel Picato wordt teruggeroepen bij patiënten. Er zijn aanwijzingen dat gebruikers een verhoogd risico hebben op huidkanker. Picato is een geneesmiddel tegen de huidaandoening actinische keratose. Dit zijn ruwe plekken op de huid, veroorzaakt door langdurige blootstelling van de huid aan de zon. Gebruikers van Picato blijken vaker hu...

Normal_rss_entry-215465

CDA: verplichte maatschappelijke diensttijd voor probleemjongeren


Aan leerplichtige probleemjongeren die voortijdig school verlaten zou een verplichte maatschappelijke diensttijd moeten kunnen worden opgelegd. Dat vindt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma.

Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

Zorgverzekeraar en ministerie werken samen aan eenmalige diagnose


Zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid willen het verzekerden met een (blijvend) chronische aandoening makkelijker maken. Het hebben van een éénmalige verklaring als bewijs waaruit deze diagnose blijkt is voldoende, een houdbaarheidsdatum of een actuele versie is niet nodig. Samen met vertegenwoordigers van patiënten en artsen sp...

Normal_rss_entry-215503

Geen extra kinderopvang tijdens staking bij een derde kinderdagverblijven


Een op de drie kinderopvangorganisaties kan tijdens de aankomende lerarenstaking geen extra opvang organiseren. Dat heeft directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang Magda Heijtel gezegd in het NOS Radio 1 Journaal.

Normal_operatie_operatiekamer_ok_chirurg_arts

Kijkoperatie zorgt voor minder verklevingen


Verklevingen na een open buikoperatie veroorzaken (te) veel heropnames. Hoewel kijkoperaties het aantal verklevingen en de daarmee samenhangende complicaties verminderen, blijft de totale ziektelast hoog, schrijven onderzoekers van het Radboudumc in The Lancet. Nog altijd wordt 4,7 procent van alle patiënten na een buikoperatie heropgenomen voor...

Normal_schoonmaken_-_huishoudelijke_hulp_-_wmo

Gemeenten moeten volgens rechter reële tarieven betalen in Wmo


Gemeenten moeten reële tarieven bieden, gebaseerd op de cao-VVT en de loonstijgingen die daarin zijn afgesproken, bij het inkopen van zorg in het kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In een zaak die was aangespannen door Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services (TGVS) en branchevereniging ActiZ oordeelde de rechter dat acht Gooische...

Normal_baby_melkflesje_babyvoeding

Gunstige darmflora bij zeer jonge kinderen verkleint kans op allergieën


Een gunstige darmflora bij zeer jonge kinderen verkleint de kans op het ontwikkelen van allergieën. Goede darmbacteriën die ontstekingsremmende metabolieten achterlaten in het darmstelsel zijn veel meer aanwezig bij niet-allergische kinderen. Dat blijkt uit langlopend onderzoek van Maastrichtse wetenschappers naar de darmflora van 400 jonge kind...

Normal_zorgverzekeraars__zorgverzekering

VGZ, CZ en Menzis vrijwel inactief op maatschappelijke thema’s


Zorgverzekeraars VGZ, CZ en Menzis scoren slecht op maatschappelijke thema's zoals corruptie, wapens, klimaatverandering, bonussen en mijnbouw. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer, die periodiek het beleggingsbeleid van de negen grootste verzekeringsgroepen in Nederland beoordeelt aan de hand van 21 maatschappelijke...

Normal_ziekenhuis_ziekenhuisbed_dermatologie

Doorstroming spoedafdelingen Noordelijke ziekenhuizen "loopt vast"


De spoedafdelingen van de ziekenhuizen in Emmen, Scheemda en Assen zijn erg druk. Een mogelijke oorzaak is de sluiting van de spoedeisende hulp van het Refajaziekenuis in Stadskanaal begin januari. Longarts Sander de Hosson van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen geeft aan dat het systeem vastloopt en de doorstroming stagneert. Dit meldt Dagblad ...

Normal_kind_uit__roze_gezin__even_goed_af_als_kind_uit_traditioneel_gezin

Gescheiden ouders blijven vaak bij elkaar in de buurt wonen


Na een scheiding blijven ouders meestal bij elkaar in de buurt wonen. Van de stellen met een of meer kinderen die in 2014 uit elkaar gingen, woonde drie kwart in 2018 minder dan tien kilometer bij elkaar vandaan. Ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd, en ouders met een hoog inkomen blijven vaker bij elkaar in de buurt wonen. Zodra ouders...

NZG Blog

Waarom zijn er zo weinig goede managers?

Normal_sjors_van_leeuwen

Goede managers zijn zeldzaam, ook in de zorg. Dat kunnen we concluderen als we alle onderzoeken op het gebied van werknemertevredenheid op een rij zetten. Zo vindt bijna driekwart van de zorgprofessionals dat het in de zorg (vaak) ontbreekt aan goede bestuurders en managers. Managers zijn de grootste reden dat medewerkers met minder plezier naar...

NZG Interview

Snufjes en robots om het werk en het leven in de zorg leuker en makkelijker te maken

Normal_tablet_arts


Een chip op incontinentiemateriaal die de verzorger een seintje geeft als deze moet worden vervangen. Een polsbandje die de juiste deuren opent voor de bewoner zodat de fru...