Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_1979

subsidie voor 30-plussers in MBO zorg blijft


30-plussers, die een MBO-opleiding willen volgen in de zorgsector, kunnen dat blijven doen met subsidie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). MCA is blij met het continueren van de subsidieregeling. Foreest Medical School kan hierdoor voldoende leerlingen 30-plussers blijven opleiden. Daarmee speelt het instituut in op he...

Normal_1978

Rijvaardigheid groot probleem bij slaapapneupatiënten


Het Slaap- & Snurkcentrum van het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) neemt deel aan het Slaap & Zo evenement in Ahoy Rotterdam op 18, 19 en 20 maart 2011. Naast een stand op de beursvloer verzorgen longarts dr. Hans in ’t Veen en neuroloog drs. Frederique Vermeij workshops over de problematiek van rijvaardigheid bij het Obstructief Slaap Apn...

Normal_1977

Santeon ziekenhuizen opnieuw Topwerkgevers


De zes topklinische ziekenhuizen die samen de ziekenhuisgroep Santeon vormen, zijn voor de derde keer op rij uitgeroepen tot Topwerkgever. Het ‘Top Employer’ keurmerk wordt verleend door het internationale onderzoeksbureau CRF. Bedrijven en instellingen zijn blij met de titel, die potentiële medewerkers onder meer iets zegt over (goede) arbeidsv...

Normal_1976

AMC opent nieuwe apotheek


Amsterdam is een apotheek rijker die 24 uur per dag, zeven dagen per week open is. Deze week begint de Poliklinische Apotheek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) officieel met de verstrekking van medicijnen. De fraai ingerichte apotheek betekent behalve een vooruitgang voor Amsterdam ook een aanvulling op de zorg aan de patiënten van het zi...

Normal_1975

RIVM: nucleaire situatie Japan


Sinds vrijdag 11 maart ondersteunt het RIVM de overheid bij het beantwoorden van vragen over de nucleaire situatie in Japan. Die vragen komen van verontruste burgers en van bedrijven en organisaties die in Japan werkzaamheden uitvoeren.Informatieverwerking en advisering vindt plaats binnen de zogenaamde 'Eenheid Planning en Advies nucleair' (EPA...

Normal_1974

Stormloop op jodiumtabletten


HONGKONG (ANP) - Veel Aziaten zijn massaal op zoek naar jodiumtabletten vanwege de nucleaire crisis in Japan. Op eBay bieden mensen tot wel 390 euro voor een pakketje van veertien jodiumtabletten. Bijna alle Aziatische apotheken hebben geen jodiumtabletten meer en twee grote producenten zeggen ook helemaal door hun voorraad heen te zijn.Meerdere...

Normal_1973

Senaat zeer kritisch over landelijk EPD


DEN HAAG (ANP) - De Eerste Kamer heeft dinsdag opnieuw grote bezwaren geuit bij de komst van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Een meerderheid wil dat het EPD niet landelijk, maar regionaal wordt opgezet en uitgeprobeerd.Veertien jaar nadat toenmalig minister Els Borst begon met het EPD, ziet de Senaat vooral knelpunten. Onder meer VVD, P...

Normal_1971

Spreekbeurtenkoffer azM voor basisscholen


Een spreekbeurtenkoffer voor leerlingen van de hoogste klassen (groep 7 en 8) van de basisschool. Met dat initiatief probeert het azM de angst bij kinderen voor operaties weg te nemen en tevens het vak van OK-assistent of anesthesie-medewerker onder de aandacht te brengen. De spreekbeurtenkoffer is een initiatief van de OK-medewerkers Edith Habe...

Normal_1970

Tijdige herkenning taalstoornis: minder kinderen naar speciaal onderwijs


Tijdige signalering en behandeling van een taalstoornis door middel van systematische screenings op het consultatiebureau heeft geleid tot een daling van 30% in het aantal kinderen op het speciaal onderwijs en tot betere taalvaardigheid.Daarmee zouden jaarlijks ongeveer 1932 kinderen tot de leeftijd van acht jaar extra in het regulier onderwijs ...

Normal_1969

NZa verkent uitbreiding b-segment


Een voorlopige verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wijst uit dat de markt voor ziekenhuiszorg met 70 tot 85% van de DBC-omzet vrijgegeven kan worden. De NZa adviseert de minister van VWS de uitbreiding pas door te voeren nadat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.De NZa heeft op verzoek van minister Schippers (VWS) een th...

Normal_1967

MCL breidt kindergeneeskunde uit met deskundigheid kindercardiologie


Met de indiensttreding van kinderarts Dr. Maartje de Vroomen verbreedt de vakgroep kindergeneeskunde van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) zijn aanbod. Dr. De Vroomen is kinderarts met expertise op het gebied van kindercardiologie. Daardoor kunnen kinderen met mogelijke hartproblemen voor een belangrijk deel in Leeuwarden worden geholpen.Van ...

Normal_1968

Inspectie plaatst Osira Amstelring onder verscherpt toezicht


De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht ingesteld bij de Stichting Osira Amstelring voor de intramurale zorgsector verpleging & verzorging en de zorgsector lichamelijk gehandicapten. De inspectie doet dit vanwege structurele tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg.Stichting Osira Amstelring biedt ve...

Normal_1965

Angst voor straling na explosies in reactors


TOKIO (ANP) - Het stralingslek dat is ontstaan na een explosie en brand in reactor 4 van de Japanse kerncentrale Fukushima I, vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Dat hebben de Japanse autoriteiten dinsdag laten weten aan de nucleaire waakhond IAEA.Er zouden doses van 400 millisievert per uur lekken. Blootstelling aan 100 millisievert p...

Normal_1964

Minister Schippers stuurt evaluatierapporten Griep naar Tweede Kamer


Vandaag heeft minister Schippers van VWS de Evaluatie Aanpak Nieuwe Influenza A (H1N1, Mexicaanse griep) aangeboden aan de Tweede Kamer. In het najaar van 2010 heeft het ministerie Berenschot de opdracht gegeven de aanpak van de  Mexicaanse griep in 2009 te evalueren. De evaluatie gaat over het functioneren van de bestuurlijke keten. Gelijktijd...

Normal_1963

Prijs voor inzet kinderveiligheid


Dr. William Kramer, kinderchirurg-kindertraumatoloog, van het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft de Edgar Doncker Kindergeneeskunde Prijs gekregen.Hij krijgt de prijs van € 75.000 voor zijn grote inzet voor kinderveiligheid en het voorkomen van ongevallen bij kinderen. Zo pleit Kramer al jaren voor het verplicht dragen van een helm bij f...

Normal_1962

UMC St Radbouddebat: De toekomst van de zorg begint nu


Nieuwe media en interactief internet bieden ongekende mogelijkheden voor de gezondheidszorg. De patiënt bespreekt op een webforum ervaringen met medepatiënten, beheert al zijn medische gegevens en overlegt via Skype met zijn arts. Wat betekent dit voor zorgverleners?Op 4 april is TEDxMaastricht, hét brandpunt van de toekomst van de gezondheidszo...

NZG Blog

Mantelaar

Normal_broeder_joost

Toen ik aan mijn verpleegkunde opleiding begon, werkte ik ’s avonds bij een accountantskantoortje in de buurt. Het was aan mij om een klantenbestand, afkomstig van een vorig kantoor met klanten die gedupeerd waren door de economische crisis van 2008, te bellen en hen te verleiden om nog maar eens een gladde jongen over de vloer te laten komen om...

NZG Interview

Happy with yoga: ‘Met yoga kun je zo diep gaan als je zelf wilt. Je werkt aan je lichaam, ademhaling, zenuwstelsel én geest. Als je dieper gaat kom je in aanraking met spiritualiteit’

Normal_happywithyoga


Happy with Yoga is één van de toonaangevende yogaplatformen van Nederland. Het platform werd opgericht door Rolf en Melanie van Baalen. Ze willen met het platform een posit...